100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II

Dzień szczególny, ponieważ dokładnie dziś obchodzimy setne urodziny Papieża Polaka – św. Jana Pawła II.

Życie ludzkie jest bezcenne, ponieważ jest darem Boga, którego miłość nie ma granic. A kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze. – św. Jan Paweł II

Nigdy nie odszedł. Przeszedł ze śmierci do życia i do dziś żyje w naszych sercach. Niech w tym dniu znajdzie w nich szczególne miejsce. Otrzymał od Boga życie, które doprowadziło Go do świętości.

Dziękując Bogu za świętość Jana Pawła II zanośmy dziś modlitwy za Jego wstawiennictwem. Spoglądając na Jego życie prośmy byśmy i my potrafili przeżyć je tak, by kiedyś radować się w wieczności razem z Nim. 

Pamiętajmy o pieśniach, które kochał. Pamiętajmy w modlitwie o naszej ojczyźnie, do której zawsze wracał.

Pamiętajmy, dziękujmy i wołajmy św. Janie Pawle II – módl się za nami!