Dziś rozpoczynamy Nowennę przed odpustem w naszej parafii. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.😍🙏
Boże, Ty rozkazałeś swoim aniołom, aby nas strzegli na wszystkich naszych drogach. Prowadź nas dzisiaj bezpiecznie Twoimi ścieżkami!
NOWENNA DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA: Dzień 1
(20 września)
Inwokacja
Panie Jezu Chryste, stajemy przed Tobą, aby razem z aniołami i świętymi uwielbiać Twój nieskończony majestat. Wierząc w obecność dobrych duchów pośród nas, zwracamy się do Ciebie i przyzywamy świętego Michała Archanioła jako naszego patrona, obrońcę i orędownika. Pragniemy tak jak On adorować Twoje Boskie Oblicze i odważnie stawać w obronie Bożej chwały. Chronimy się pod jego potężnym wstawiennictwem i ufamy, że wspomoże nas w walce ze złem i grzechem. Przynosimy do Ciebie, Panie, wszystkie nasze intencje i razem z aniołami już teraz dziękujemy, że ich wysłuchujesz i obdarzasz nas wszelkimi potrzebnymi łaskami.
Litania do Świętego Michała Archanioła
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchy Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami.
Święty Michale Archaniele,
Święty Michale, Książę przesławny,
Święty Michale, dzielny w walce,
Święty Michale, pogromco szatana,
Święty Michale, postrachu złych duchów,
Święty Michale, wodzu wojska niebieskiego,
Święty Michale, zwiastunie Bożej chwały,
Święty Michale, radości aniołów,
Święty Michale, zaszczycie nieba,
Święty Michale, przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,
Święty Michale, obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale, posłanniku Boga,
Święty Michale, przewodniku nasz w modlitwie,
Święty Michale, nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale, warownio ludu Bożego,
Święty Michale, stróżu i patronie Kościoła,
Święty Michale, dobroczyńco sławiących Cię narodów,
Święty Michale, chorąży zbawienia,
Święty Michale, aniele pokoju,
Święty Michale, prowadzący dusze do wiecznej światłości,
Święty Michale, zwierzchniku w niebie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
P. Módl się za nami, Święty Michale Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Czytanie: Rdz 3,1-5
A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?». Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli». Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło».
Rozważanie
Od wieków trwa dyskusja na temat natury zła. Niektórzy twierdzą, że jest ono jedynie pewnym brakiem, który powstaje w miejscu zaniedbanego dobra. Inni nadają mu zupełnie odmienną formę. Twierdzą bowiem, że zło może mieć charakter osobowy i odznaczający się inteligencją.
W nauczaniu Kościoła o Szatanie mówi się̨ jako o złu osobowym. Papież Paweł VI nawoływał do wznowienia pogłębionych badań teologicznych na temat Szatana. Spór pozostaje nierozwiązany, ale dużo ważniejsza wydaje się kwestia tego, w jaki sposób na zło patrzy Bóg i jakie skutki niesie ze sobą doświadczenie zła przez człowieka.
W raju szatan kusił Adama i Ewę wiedzą na temat poznania dobra i zła. Zachęcał ich słowami: „I jak Bóg poznacie dobro i zło”. Jest w tym kuszeniu niezwykła przebiegłość. Z pozoru wydaje się, że wiedza o złu na wzór wiedzy Boga nie jest niczym złym. Dlaczego akurat w tym względzie ludzie nie mieliby być podobni do Boga? Sprawa jest jednak dużo poważniejsza.
Otóż Bóg poznaje zło na zupełnie innej zasadzie niż człowiek. Dla Boga zło jest pewnym zaburzeniem, niedostatkiem, wyłączeniem Jego samego ze świata. Jednocześnie zło nie ma dostępu do Boga, który jest od niego nieskończenie silniejszy i sam w sobie jest jedynie dobry.
Człowiek natomiast poznaje zło poprzez doświadczenie. Grzech, czyli zło w wykonaniu człowieka, pozostawia w nim ślady, a nawet zdolne jest do zniszczenia go i jego potępienia. Poznanie zła przez ludzi odbija się w nich cierpieniem i smutkiem. Poznając zło człowiek zaczyna ponosić odpowiedzialność za myśli, słowa i uczynki, które popełnia w jego imię.
Wiedząc, że zło nie jest tylko abstrakcyjnym wyobrażeniem, ale realną siłą, która zagraża człowiekowi, warto na chwilę zatrzymać się nad sensem popularnego egzorcyzmu, który ułożył św. Leon XIII.
Modlitwa ta cieszy się coraz większą popularnością, a odmawiana na zakończenie mszy świętej stanowi nieodzowny element tradycji w parafiach w Polsce i za granicą. Egzorcyzm prosty, bo tak często bywa nazywana ta modlitwa, wskazuje na dwie cechy zła, które zagrażają człowiekowi. Są nimi niegodziwość i działanie z zasadzki.
Niegodziwość to taki występek, który zasługuje na szczególne potępienie. Zawierają się w nim wszystkie grzechy, które wiążą się z hańbą. Takim uczynkiem był chociażby bunt aniołów i słowa Lucyfera: „Nie będę służył”. Nie było to „zwykłe” zło, ale taka jego forma, która okryła hańbą na wieki jego sprawców.
Nieposłuszeństwo posunięte do wzgardy Bogiem jest odwróceniem świętych słów, które Maryja wypowiedziała w Nazarecie. Zgoda Matki Bożej była uczynkiem chwalebnym, który zapamiętany zostanie na pokolenia. Był to uczynek godny naśladowania i na wskroś dobry.
Działanie z zasadzki to z kolei powszechna metoda zła. Cechuje ją podstęp i kłamstwo. W technice wojskowej określa się zasadzkę jako zaskakujące uderzenie na oddziały będące w ruchu. Także Kościół jest w ciągłym ruchu – pielgrzymuje do Królestwa Niebieskiego. Szatan zastawia zasadzki na konkretnych ludzi, aby powstrzymać ten marsz i doprowadzić do klęski plan zbawienia ludzkości.
Warto zatem odmawiać z wiarą modlitwę Leona XIII, a stanie się ona obroną zarówno przeciw niegodziwości, jak i zasadzkom złego ducha.
Modlitwa
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
Prośby
Błogosławmy Pana, przed którym stoją zastępy aniołów i jednogłośnie cześć Mu oddają. Wołajmy z radością: Uwielbiajcie Pana, wszyscy aniołowie.
– Boże, Ty rozkazałeś swoim aniołom, aby nas strzegli na wszystkich naszych drogach. Prowadź nas dzisiaj bezpiecznie Twoimi ścieżkami.
– Ojcze, nasi aniołowie wpatrują się zawsze w Twoje oblicze. Spraw, abyśmy Cię nieustannie szukali.
– Boże, Twoi wierni będą po zmartwychwstaniu jak aniołowie w niebie. Daj, abyśmy zachowali czystość w myślach i postępowaniu.
– Boże, poślij na pomoc swojemu ludowi archanioła Michała. Niechaj nas broni w walce ze złymi duchami.
Amen.