60 rocznica święceń kapłańskich ks. kan. Mikołaja

Dokładnie dziś nasz ks. kan. Mikołaj obchodzi 60-tą rocznicę święceń kapłańskich. Wczoraj odbył spotkanie z Prymasem Polski abp Wojciechem Polakiem, który spotkał się z kapłanami obchodzącymi Jubileusz 50-tej i 60-tej rocznicy święceń kapłańskich. Był to z pewnością czas niezapomnianych wspomnień i wdzięczności Bogu za tak długi staż służby Jemu i ludziom.

Dokładnie 60 lat temu ks. Kanonik został wyświęcony w Bazylice Prymasowskiej Sanktuarium św. Wojciecha w Gnieźnie. Już za kilkanaście dni, bo 29 czerwca  minie 30 lat jak żyje w naszym mieście, a od 21 lat posługuje w naszej parafii. 

Dziś w dniu wyjątkowym, bo w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa dziękowaliśmy Bogu za dar kapłaństwa Księdza Kanonika, za Jego powołanie i tak długą, wytrwałą posługę.

Nie tylko w  życzeniach składanych ks. Kanonikowi, ale także i Jego słowach, które skierował do wiernych niejednokrotnie wybrzmiały wyrazy ogromnej wdzięczności i życzliwości. Ks. Kanonik wyraził swoją wielką wdzięczność naszym księżom, parafianom, ale przede wszystkim Bogu, który po dziś dzień obdarza Go potrzebnymi siłami do codziennej służby. Na koniec nasz Jubilat zwrócił się do wszystkich z jedną, ważną prośbą, mówiąc:

…i jeszcze mam tylko jedną prośbę, jedną prośbę tylko, jeśli usłyszycie, że mnie już nie ma, pamiętajcie o mnie…

Pamiętajmy o naszym Jubilacie w modlitwie, zanosząc ją do Boga za pośrednictwem Matki Bożej, która jest tak bliska sercu ks. Kanonika, dziękując za to, że był, że jest i prosząc o to, by został obdarzony potrzebnymi siłami do dalszej posługi w naszej Świątyni.