Adoracja- niezwykły czas spotkania z Bogiem

Od jakiegoś czasu w naszej parafii mamy wiele możliwości spotkania z żywym Bogiem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Czas adoracji, śpiewu, modlitwy, rozmowy, dziękczynienia, przebłagania, czas spotkania z najlepszym Przyjacielem- to wszystko kryje w sobie adoracja.

A- Akceptuj zaproszenie Twojego Boga,

D- Dostąp łaski,

O- Ofiaruj modlitwę Panu,

R- Raduj się Jego obecnością,

A- Angażuj się w Miłość Jezusa,

C- Czuwaj przy Nim,

J – Jezus czeka,

….
A- A Ty, przyjdziesz?

              ….Kocham Cię…

                       Twój Jezus…