Adwent czasem oczekiwania na narodziny Jezusa….Stefan i ponad 140 dzieci na pierwszych Roratach!

W niedzielę 27 listopada rozpoczęliśmy czas ADWENTU- szczególny czas przygotowań do Bożego Narodzenia. Tego dnia wkroczyliśmy także w nowy rok duszpasterski pod hasłem Idźcie i głoście…Z tej racji powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na głoszenie Dobrej Nowiny o Chrystusie. Nieodzownym elementem naszej codzienności ma być więc pogłębianie wiary poprzez lekturę Pisma Świętego, poprzez życie Ewangelią i szerzenie Jej w dzisiejszym świecie.

Jak co roku w poniedziałki, środy i piątki w naszej Świątyni o godz.18.00 odbywać się będą Roraty- Msze Święte, w których szczególną uwagę poświęcimy Maryi.

 Na pierwszych Roratach, które odbyły się w poniedziałek zgromadziło się aż 140 dzieci. Zgaszone światła, ciemność, „droga do Boga” oświetlana przez lampiony, symbolizujące Światło to niezwykły urok przygotowań na prawdziwe narodziny Jezusa.

Każdego roku Msze Święte Roratnie przeżywane są pod jakimś hasłem, w tym roku jest ono krótkie, szczególne i wymowne: W domu Matki….na każdych Roratach będziemy pogłębiać jego tematykę.

W tym roku duszpasterskim przeżywanym pod hasłem Idźcie i głoście…ks. Marek mile zaskoczył dzieci przygotowując dla nich miłą niespodziankę. Mianowicie, na każdych Roratach wylosowane zostanie jedno serduszko z dobrym  uczynkiem przyniesione przez dziecko. Nagroda dla szczęśliwca jest bardzo wyjątkowa, jak okazało się już w poniedziałek, wylosowane dziecko zabiera do domu Stefana- niezwykłego misia, który stanie się przyjacielem wszystkich dzieci. Jednak to nie wszystko, wraz z nim zabiera Biblię dla dzieci, po to, aby z rodziną, przyjaciółmi i Stefanem czytać opowiadania biblijne. Na kolejnych Roratach dziecko opowiada o tym, co usłyszało od Pana Boga, a miś Stefan nie zdradzając tajemnicy jak wiele już usłyszał o Panu Bogu, wędruje w ręce kolejnego dziecka.

Zarówno Stefan, jak i dzieci z pewnością w czasie Adwentu bardzo dobrze przygotują swoje serca na przyjście Pana Jezusa, który już poprzez czytanie Słowa Bożego narodzi się w ich sercach.