Aktualności – Diecezji Bydgoskiej

Wiele parafii potrzebuje wsparcia w formacji dorosłych, ponieważ ochrzczeni tracą więź z Kościołem. Proboszczowie potrzebują współpracowników, którzy pomogą im świadectwem własnego życia oraz ofiarowując swój czas na rozmowę, przeprowadzenie katechez. Wielu wiernych może podjąć się tego zadania, jednak brakuje im wiedzy teologicznej i przygotowania.

Szkoła Katechistów Diecezji Bydgoskiej to miejsce przygotowania do posługi w parafii, która obejmuje formację do sakramentów świętych. Szkoła obejmuje studium (teologiczne) dla posług stałych, zajęcia warsztatowe, formację duchową, a przede wszystkim ogrom wsparcia w posłudze parafialnej. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu i trwają około dwóch lat.

Zapisz się do Szkoły Katechistów Diecezji Bydgoskiej! Zgłoszenia przyjmowane są do końca sierpnia TUTAJ.

Może to właśnie Twoje powołanie? Kontakt do referenta szkoły – ks. dr. Łukasza Borucha – 505 00 48 60.come-join-us-for-a