Obdarowani „prezentami” Ducha Świętego

We środę, 9 kwietnia 2014 r., w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy przepiękną uroczystość udzielenia Sakramentu Ducha Św. ? Bierzmowania młodzieży naszej parafii, a także osobom dorosłym i wychowankom Zakładu Poprawczego w Kcyni. Sakramentu udzielił ordynariusz naszej diecezji ks. bp. Jan Tyrawa.
           Punktualnie o godz. 18.00 rozpoczęła się uroczystość  wprowadzenia w dojrzałe życie wiary. Nie oznacza to, że osoby staną się dojrzałymi chrześcijanami. Raczej potwierdza to fakt, że Duch Św. do końca życia będzie miał ?pracę?, by osoby napełnione Jego obecnością stopniowo dojrzewały do godności chrześcijanina.
           Liturgia sprawowana była ze środy V tygodnia Wielkiego Postu. Po Ewangelii nastąpił dialog ks. biskupa z ks. proboszczem mówiący o przygotowaniu kandydatów do przyjęcia sakramentu Ducha Św. Na pytanie ordynariusza: Jakich łask oczekujecie w tym Sakramencie?;  kandydaci odpowiedzieli: Pragniemy, aby Duch Św., którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i postępowania wg jej zasad. Amen
             Podczas Mszy Św. w homilii ks. biskup odniósł się do relacji między wolnością a prawdą podkreślając, że w życiu przyjdą różne chwile i A3trudności, kiedy będzie trzeba posługiwać się w wolności prawdą. Cytując słowa Jana Pawła II powiedział, iż każdy człowiek ma swoje Westerplatte, którego musi bronić w swoim życiu.
Po homilii kandydaci w pełnej świadomości po raz pierwszy wyznali wiarę. Biskup skierował do Boga modlitwę o zesłanie darów Duch Św.: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. Następnie rozpoczął się obrzęd bierzmowania kandydatów. Każdy z nich wybrał świętego patrona, który towarzyszyć  im będzie przez całe życie aż do Wieczności.
Po zakończonej Liturgii Eucharystycznej młodzież podziękowała biskupowi Janowi za obecność i dar modlitwy. Podziękowanie otrzymał również ks. proboszcz Tomasz za dobro,  oraz dbanie o odnowienie Fary, a także Rodzice bierzmowanych za trud wychowania i przekaz daru wiary. Bardzo ważnym akcentem był moment, gdy bierzmowani w sposób indywidualny wręczyli kwiaty swoim Rodzicom.
Przed błogosławieństwem zostały poświęcone krzyże, które bierzmowani otrzymali wraz z dyplomami i uściskiem dłoni przez ks. Marka, który przygotowywał do przyjęcia darów Ducha Św.

Wielką radością było wspólne zdjęcie z obecnym biskupem Janem. Po zakończonej uroczystości zaskakującym momentem był występ ks. Marka z Waldkiem Sikorą ? wychowankiem Zakładu Poprawczego. W sposób radosny i spontaniczny ?bitowali? teks dotyczący wiary i przyjęcia Ducha Św.
Cieszy fakt, że oprócz dużej rzeszy młodzieży Sakrament Bierzmowania przyjęło osiem osób dorosłych i sześciu wychowanków Zakładu Poprawczego. Niech Duch Św. ma ich w swojej opiece.
Tekst: MJ, fot. AD-N.

WIĘCEJ ZDJĘĆ TUTAJ.

Film z rapowania księdza z pomocą wychowanka Zakładu Poprawczego: