Bierzmowanie w naszej parafii

img_4906Dziś młodzież naszej parafii przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania, którego udzielił Ks. Grzegorz Nowak kanclerz kurii diecezji bydgoskiej w zastępstwie za Pasterza naszej diecezji ks. bpa  Krzysztofa Włodarczyka. W uroczystości uczestniczyli również kapłani naszego kcyńskiego dekanatu, na czele z ks. dziekanem Michałem Kosteckim.
Ks. Grzegorz został przywitany zarówno przez ks. Proboszcza jak i przez rodziców bierzmowanej młodzieży. Skierował do wszystkich słowa homilii. Nawiązał w nich do pochodzenia nazwy naszej miejscowości. Jest ono bowiem ściśle związane z sakramentem Chrztu Świętego. Zwykło się mówić, że niegdyś na terenach kcyńskich gromadzono lud, który miał zostać ochrzczony, więc od nazwy „krzest”; „chrzest” ; „chrzcić” ma się wywodzić nazwa Kcynia. Ksiądz Kanclerz podkreślił również, że my od przyjęcia pierwszego z sakramentów –  Chrztu  Świętego należymy do Chrystusa, należymy to znaczy zostaliśmy wybrani, naznaczeni przez Niego, po to, aby podążać drogą do zbawienia. Sakrament Bierzmowania natomiast ma być dla nas umocnieniem na tej drodze.
Ks. Grzegorz poprzez włożenie rąk na każdego z bierzmowanych, wznosił modlitwę o dar Ducha Świętego, namaszczając ich czoła olejem krzyżma.
Młodzież podziękowała zarówno ks. Grzegorzowi, jak i naszym Kapłanom za przygotowanie i możliwość przystąpienia do kolejnego z sakramentów – sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.
Pamiętajmy dziś w modlitwie o naszych młodych przyjaciołach, którzy zostali umocnieni Duchem Świętym – niech On nieustannie towarzyszy im w mężnym wyznawaniu wiary w Tego, do którego przynależą – Jezusa Chrystusa.