Triduum Paschalne – wielkie doświadczenie wiary…

W Wielki Czwartek o godz. 18:00 rozpoczęliśmy w naszej parafii Triduum Paschalne. Tego dnia Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii oraz Kapłaństwa. Na początku uroczystej Mszy Świętej podziękowaliśmy naszym Kapłanom za służbę Bogu i ludziom, za obecność, wszelkie działania jakie podejmują, a także za to, że każdego dnia mówią nam o Chrystusie. Po przebiegu całej Liturgii Pan Jezus został przeniesiony do ciemnicy, aby tam każdy osobiście, w ciszy mógł Go adorować. Przeżyć chwilę sam na sam ze swoim Zbawicielem. Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Jezusa [...]

Grób Pański – zobacz w lustrze prawdziwą miłość Boga

Teraz widzimy jakby w lustrze – NIEJASNO; wtedy zaś ujrzymy TWARZĄ W TWARZ… por. 1 Kor 13,12     Inspiracją dla tegorocznego Grobu Pańskiego stał się fragment z Pierwszego Listu, który św. Paweł skierował do wspólnoty Koryntian. Dlaczego lustro i niejasno? Dlaczego wtedy twarzą w twarz   Niejasno? Tak naprawdę w swoim życiowym lustrze widzisz jedynie zewnętrzne odbicie, w różnych wariantach… Możesz uśmiechniętym być, smutnym, wymalowanym, retuszowanym, „ładnym”…; czy w takim odbiciu zobaczysz swoją duszę? Zobaczysz wiarę? Może życie duchowe? O[...]

Niedziela Palmowa – świątynia wypełniona palmami i nie tylko…

Już po raz kolejny Niedziela Palmowa w naszej parafii była obchodzona w sposób bardzo wyjątkowy. Tym razem w przebiegu całej Liturgii udział wzięli nasi bracia – Żydzi i Arabowie. W swych charakterystycznych strojach: garniturach, białych koszulach, szatach, turbanach, oraz jarmułkach na głowach, które z języka aramejskiego oznaczają „szacunek wobec króla” uczestniczyli w Mszy Świętej dla dzieci o godz. 11:30. Również sam ks. Marek Januchowski- nasz wikariusz wyglądał inaczej niż zwykle, mianowicie oprócz jarmułki miał na sobie chustę modlitewną zwaną Tali[...]

Ekstremalna Droga Krzyżowa – cisza spotkania Boga

Piątek, 27 marca w naszej parafii był wyjątkowym dniem. O godz. 19.30 rozpoczęliśmy Ekstremalną Drogę Krzyżową. Trudną drogę związaną z pokonaniem ok. 9 km. W tym czasie pokonywaliśmy własny ból, słabość i niemoc. To ciekawe doświadczenie rozpoczęło się w kościele od poświęcenia krzyża, który dźwigaliśmy całą drogę, a który będzie dla naszej parafii symbolem i znakiem za którym w wielu sytuacjach naszego parafialnego życia będziemy kroczyć. Jaka to droga po której szliśmy? Zwyczajna na początek, przez osiedle…, następnie pojawiły się trudności gd[...]

Sakrament Bierzmowania i wizytacja Księdza Biskupa Jana Tyrawy

W niedzielę dnia 22 marca naszą Farę odwiedził Ksiądz Biskup Jan Tyrawa, który przybył z wizytacją duszpasterską. Na Mszy Świętej o godz. 8:30 ks. Biskup udzielił młodzieży Sakrament Bierzmowania. Wraz z ks. dziekanem Michałem Kosteckim i naszymi księżmi: ks. proboszczem Tomaszem oraz ks. Markiem odprawił On uroczystą Eucharystię. Biskup podczas homilii wspomniał o tym jak ważny jest dla bierzmowanych ten moment, który właśnie nastał w ich życiu, ponieważ teraz stają się dorosłymi ludźmi. Biskup podkreślił szczególnie to, że od tej pory są już dojrzałymi[...]

Ekstremalna Droga Krzyżowa – zaproszenie do pokonania drogi ku Zmartwychwstaniu

ARTYKUŁ WRAZ ZE ZDJĘCIAMI – TUTAJ Zazwyczaj Droga Krzyżowa kojarzy się z trudem, bólem, doświadczeniem życia… Patrzymy na życie Jezusa i wielokrotnie każdy z nas może zadać pytanie: Dlaczego Jezus musiał nią pójść? Taki młody? Tyle mógł jeszcze dokonać cudów… Tymczasem Jezus pokazał nam, że nie ma życia bez krzyża i drogi bez trudu… Jednak takie życie i taka droga prowadzą zawsze do Zmartwychwstania… naszego Zmartwychwstania… Twojego też…. Dzisiaj zapraszamy Cię do wzięcia udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej… Dlaczego takiej? Oparta będz[...]