CHARYTATYWNY KONCERT WIELKANOCNY DLA „WIARY I ŚWIATŁA”

W niedzielę, 29 kwietnia, w kcyńskim kościele farnym miało miejsce wydarzenie szczególne: pierwszy w historii charytatywny koncert wielkanocny (kolejny z cyklu planowanych koncertów), zorganizowany przez grupę muzyczną parafii św. Michała Archanioła w Kcyni. Celem było finansowe wsparcie dla zarówno libańskich, jak i polskich filii wspólnoty „Wiara i Światło”, której wspaniałym reprezentantem, przybyłym na  event, było liczne grono „Więcborskich Rykotek”.

Koncert rozpoczął się bezpośrednio po wieczornej mszy świętej krótkim słowem wstępnym, wygłoszonym przez ks. Marcina Wierzchosławskiego, zawierającym powitanie wszystkich obecnych oraz wyjaśnienie czym jest wspólnota: „Wiara i Światło”, na rzecz której przekazane zostaną wszystkie datki zebrane podczas wydarzenia: „Wiara i Światło” jest międzynarodowym ruchem skupiającym osoby z upośledzeniem umysłowym, ich rodziny i przyjaciół. Daje poczucie bezpieczeństwa – wartości niepowtarzalnej – i uczy bezinteresownej miłości. Miłości, która jest zakorzeniona w Chrystusie. Do wspólnoty przychodzi się po coś. Z reguły, aby pomagać. W „Wierze i Świetle” bardzo szybko odkrywamy, że to właśnie My jesteśmy tymi, którym się pomaga, a czynią to Ci, którym My chcieliśmy pomagać – doświadczamy więc niesamowitej zmiany ról i to jest najpiękniejsze. A do tego jesteśmy bezwarunkowo akceptowani takimi, jakimi jesteśmy, z tzw. całym dobrodziejstwem inwentarza, z wielkim entuzjazmem i radością – czy człowiek może pragnąć czegoś więcej?”

Następnie grupa muzyczna zaprezentowała zebranym przygotowany repertuar, poczynając od rytmicznych kompozycji lednickich, poprzez akcenty w charakterystycznej dla muzyki sakralnej łacinie oraz języku włoskim, wielojęzyczną aranżację ostinato „Laudate Dominum” (jako że muzyka, tym bardziej sakralna, podobnie jak modlitwa, nie posiada żadnych barier), kończąc na niezwykle dynamicznych „Cała ziemio, wołaj” i „Kantyku Mojżesza”. Po koncercie, gdy zakończyła się jego część oficjalna, zaczął się zwykły, lecz jakże entuzjastyczny po-koncertowy rozgardiasz – spontaniczne zaproszenie do wspólnego śpiewu wraz z przybyłą grupą „Więcborskich Rykotek” („W jak wspólnota”), która ofiarowała w tym momencie zgromadzonym piękną lekcję radości tętniącego w nich życia.  Całości wydarzenia dopełniły serdeczne uściski, podziękowania oraz grupowe fotografie pamiątkowe przed budynkiem kościoła.

Wśród uczestników pojawili się niezawodni parafianie, osoby zaangażowane w organizację wydarzenia, zaproszeni goście, wspólnota Przymierze. Pośród zgromadzonych nie mogło zabraknąć również proboszcza naszej parafii, ks. Tomasza Kasprzaka, ks. kan. Mikołaja Szymańskiego oraz wikariusza Sanktuarium Krzyża Świętego ks. Pawła Polcyna.

Za jakąkolwiek kwotę ofiarowaną na rzecz wspólnoty, każdy darczyńca mógł w ramach podziękowania za ten gest, wybrać drobiazg ze stoiska znajdującego się przy wyjściu z kościoła. W wyniku akcji charytatywnej zebrano 750zł, które w całości zostaną przekazane na rzecz wspólnoty „Wiara i Światło”.

Zdjęcia: Paweł Dziewiątkowski
Tekst: Grupa muzyczna parafii św. Michała Archanioła w Kcyni