Czas na podziękowania?- to dzięki Wam jedziemy do Krakowa!

Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży rozpoczęliśmy już we wrześniu 2015- więc już prawie rok temu. Wiele godzin ciężkiej pracy, aktywnego działania, ale to przede wszystkim czas, który wymagał poświęcenia wielu osób, dobroci i otwartości wielu instytucji, bezinteresownej miłości , a ponad wszystko kochającego serca człowieka, który chciał włączyć się w budowanie naszej wspólnoty. To bez wątpienia ogromne przedsięwzięcie, które jako parafia RAZEM udało nam  się zrealizować!

Jesteśmy pełni wdzięczności i pragniemy złożyć szczere podziękowania:

Wolontariuszom naszej Fary, na początku za zainteresowanie i zgłoszenie się do wolontariatu, za to, że są młodymi ludźmi, którzy nie wstydzą się aktywnie działać na rzecz wspólnoty, lecz kierują się w życiu miłością do Jezusa. Później za ich obecność na każdym spotkaniu, udział w każdym organizowanym wydarzeniu, za bezinteresownie poświęcony czas. Za to, że oddanie i do końca uczestniczyli w budowaniu wspólnoty z otwartym i kochającym sercem, czerpiąc radość z tego, że zostali wybrani przez Boga, aby być w wolontariacie i w pełni zrealizowali Jego wolę.

– wszystkim Parafianom, którzy przez cały rok otaczali naszą wspólnotę młodych modlitwą i wspierali darami materialnymi, poprzez który jest możliwy wyjazd całej grupy do Krakowa

ludziom dobrej woli, którzy uczestniczyli w szeregu wydarzeń przyczyniając się do obecności razem z młodymi

Lektorom, za pomoc w przygotowaniu każdej III niedzieli miesiąca

Asi Gaj, Agnieszce Ciaciuch, Radkowi Pawlickiemu za bezinteresowny wymiar posługiwania i zaangażowania się dla dobra Wspólnoty Młodych

– firmie Kartonex oraz Bankowi Spółdzielczemu w Kcyni  za pomoc finansową przekazaną jako wyraz pomocy na wyjazd na ŚDM

Urzędowi Miejskiemu, w szczególności pani Ewie Hałas za przygotowanie gadżetów o Kcyni dla Parafian w Tokarni, jako wyraz wdzięczności

Gminnemu CKiB za przekazanie albumów i gadżetów o Kcyni dla gospodarzy miasta Tokarnia

– i wszystkim, którzy kochają młodych, wspierają ich materialnie , ale też duchowo, polecając  w swojej modlitwie, prosząc o to, aby nie zagubili Ducha, który rozpala ich serca do działania.

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!-  to słowa samego Jezusa. Dziś jesteśmy pełni wdzięczności za każde dobro, które otrzymaliśmy od Was- Przyjaciele bezinteresownie. Za miłość, którą nas obdarzyliście. Darmo chcemy dawać– to za Was ofiarujemy modlitwę z Ojcem Świętym w Krakowie– bo modlitwa jest przede wszystkim miłością!

Nasze podziękowanie wyrażamy w taki oto sposób….

 

PODZIĘKOWANIE-ŚDM-2016