Dziękując Bogu za dwa lata posługi ks. Marcina…

W dzisiejszą niedzielę podczas sumy odpustowej Ks. Proboszcz pożegnał ks. Marcina, dziękując Jemu za Jego trud włożony w posługę w naszej parafii. Ks. Marcin na mocy dekretu ks. Bp Jana Tyrawy z dniem 1 października rozpoczyna posługę w Parafii św. Wawrzyńca w Gołańczy, a w naszej Farze swoją pracę duszpasterską rozpoczyna ks. Jakub Fotin, dotychczas pełniący posługę w parafii gołanieckiej.  Zarówno ks. Marcinowi jak i ks. Jakubowi życzymy wytrwałości i sił do dalszej posługi kapłańskiej.