Dziękując za dar Kapłaństwa- Jubileusze Świeceń naszych Kapłanów

dsc_1387-copyPowrót do momentu oddania się w ręce Boga to wyjątkowy czas w życiu kapłana. Każdy Jubileusz Świeceń Kapłańskich jest więc niepowtarzalnym dniem w życiu całej wspólnoty parafialnej, ponieważ to w tym dniu możemy wyrazić wdzięczność Bogu za człowieka, którego powołał, a który służy nam każdego dnia.

Tak też we wtorek 30 maja obchodziliśmy 30 rocznicę święceń kapłańskich naszego Proboszcza- ks. Tomasza, dziś- w środę 7 czerwca obchodzić będziemy 14 rocznicę świeceń naszego wikariusza-ks. Marka i w niedzielę 11 czerwca- w niedzielę swój 57 jubileusz  będzie przeżywał ks. Kanonik Mikołaj. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni za dotychczasową posługę naszych Kapłanów, za ofiarność, poświęcenie, wytrwałość i głoszenie Słowa Bożego nieustannie, każdego dnia. Dlatego w tych jakże ważnych dniach każdemu z osobna pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękować za obecność każdego z nich!

dsc_1388-copy