Dzień Fatimski – 13 maja

Dzień 13 maja to dzień szczególny. To Święto Matki Bożej Fatimskiej. Dziś przypada 103 rocznica objawień Matki Bożej, które miały miejsce w Fatimie.

Fatima to nie tylko miasto w Portugalii, to również jedno z arabskich, imion żeńskich. Imię to ma podwójne znaczenie. Tłumaczy się je jako „powściągliwa”, ale także jako „odjęta od piersi matki”, inaczej dojrzała, odpowiedzialna za siebie, zdolna do podejmowania samodzielnych decyzji. Znaczenie tego imienia odnieść można również do Maryi, która wykazywała się powściągliwością, potrafiła stawiać jasne granice sobie i innym, a także wykazywała się ogromną dojrzałością – jak podkreślił w słowach skierowanych do wiernych ks. Proboszcz.

Maryja jednak nigdy nie postawiła granic modlitwie, a wręcz o nią prosiła, dlatego chciejmy wypełniać Jej prośby, ucząc się od Niej zarazem duchowej dojrzałości. 

Miejmy w sercu słowa Matki Bożej, które przekazała dzieciom podczas objawienia „Moje niepokalane serce w końcu zatryumfuje”, módlmy się różańcem w intencji nawrócenia grzeszników, pokutujmy za duszę w czyśćcu cierpiące i módlmy się o pokój na świecie.

Dziś przeżyliśmy pierwsze z Nabożeństw Fatimskich, które będą miały miejsce każdego 13-ego dnia miesiąca do października włącznie, z wyjątkiem sierpnia, w którym to nabożeństwo odbędzie się 19-ego.

Poniżej treść Modlitwy Fatimskiej: 

Pani Aniołów,
Potężna Niebios Królowo,
Matko Boża i Matko nasza Fatimska;
Tobie Bóg powierzył posłannictwo i władzę,
abyś starła głowę szatana,
i osłaniała swoje ziemskie dzieci
przed jego złowrogim wpływem.
Ciebie Syn Twój a Pan Nasz Jezus Chrystus
dał nam jako Przedziwną Pomoc i Obronę,
Ty zaś, Pełna Ducha Świętego, uzdrawiasz nas
lekarstwem pokuty i orężem modlitwy różańcowej
umacniasz do walki z mocami ciemności.
Prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom anielskim,
aby ścigały złe duchy, stłumiły ich zuchwałość,
a zwalczając je wszędzie, strąciły na dno piekła.
Święci Archaniołowie i Aniołowie,
brońcie nas i strzeżcie nas. Amen

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba
i dopomóż szczególnie tym,
którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Najświętsze Serce Jezusa – zmiłuj się nad nami!
Niepokalane Serce Maryi – bądź naszym ratunkiem!