Eucharystia

Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Na różne sposoby Kościół doświadcza z radością, że nieustannie urzeczywistnia się obietnica: ? A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata ? (Mt 28, 20). Dzięki Najświętszej Eucharystii, w której następuje przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pana, raduje się tą obecnością w sposób szczególny. Od dnia Zesłania Ducha Świętego, w którym Kościół, Lud Nowego Przymierza, rozpoczął swoje pielgrzymowanie ku ojczyźnie niebieskiej, Najświętszy Sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją.

Ofiara eucharystyczna jest ? źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego ?. ? W Najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez swoje ożywione przez Ducha Świętego i ożywiające Ciało daje życie ludziom ?. Dlatego też Kościół nieustannie zwraca swe spojrzenie ku swojemu Panu, obecnemu w Sakramencie Ołtarza, w którym objawia On w pełni ogrom swej miłości

[wprowadzenie do encykliki Ecclesia de Eucharistia Jana Pawła II].

 

KULT  EUCHARYSTII:

– udział w niedzielnej Mszy św. i w nabożeństwach eucharystycznych
– adoracja Najświętszego Sakramentu (całodzienna w naszej parafii 17 lutego, 29 września)
– uroczystości komunijne:

  •  w roku 2014 pierwszej Komunii Św. nie ma!
  • pierwsza rocznica Komunii św. klas III – 17 maja 2014 r. o godz. 18.00

– Uroczystość Bożego Ciała ? 19 czerwca 2014 r. Msza św. o godz. 10.30 z procesją eucharystyczną do czterech ołtarzy.