Festyn parafialny

Kcynia, dnia 02 marca 2014 r.

Drodzy nasi Przyjaciele!

 

W tym roku po raz ósmy wspólnota parafii pw. Św. Michała Archanioła w Kcyni organizuje festyn pod hasłem Pomóżmy Farze. Dzięki wcześniejszym spotkaniom i pozyskanym środkom można było wykonać niezbędne czynności remontowe dla tej najstarszej świątyni w mieście, liczącej 383 lata.

Do tej pory udało się z pozyskanych środków wykonać: murowane opłotowanie, wymienić dachówkę na świątyni, wyremontować fasadę kościoła, położyć marmurową posadzkę w prezbiterium, oświetlić na zewnątrz świątynię, odrestaurować zabytkowe rzeźby ołtarzowe, odnowić prezbiterium, pomalować świątynię, a także wymienić część ławek spróchniałych na nowe.

Tak naprawdę to wszystko, co dzieje się jest dziełem pochodzącym od Pana Boga, który posługuje się DOBRYMI LUDŹMI, którzy pomimo różnej sytuacji materialnej i duchowej otwierają się na to przedsięwzięcie, które służy całej społeczności kcyńskiej i tym, którzy nasze miasto odwiedzają.

Kolejny festyn parafialny odbędzie się 24 maja 2014r. Chcemy na scenie i poza nią w sposób szczególny zaangażować małżeństwa, rodziny, dzieci i młodzież.  Chcemy by w tym dniu towarzyszył nam już kanonizowany św. Jan Paweł II, Matka Boska ? to Jej miesiąc, oraz dzieciaki, gdyż kilka dni później mają swoje Święto.

Tegoroczny festyn ukierunkowany będzie na dokonanie wymiany ławek, a także rozpoczęcie prac związanych z zabytkowymi konfesjonałami. Koszt wymiany ławek to 56 tys. złotych. Warto zaznaczyć, że  w ubiegłym roku dzięki życzliwości firm, osób prywatnych, wielu dobrych ludzi zebraliśmy podczas festynu kwotę 23 tys. złotych.

W tym roku odpowiedzialność za organizację festynu wziął na siebie ks. Marek Januchowski, który od wielu lat pracuje z młodzieżą, dziećmi i współpracuje z ludźmi budując pozytywną energię życia.

Jako wspólnota parafialna zwracamy się do Was Przyjaciele naszej wspólnoty parafialnej z prośbą o pomoc parafii farnej w podejmowanych przez nią przedsięwzięciach poprzez przekazanie różnych przedmiotów na loterią fantową, która co roku cieszy się zainteresowaniem uczestników festynu, bądź pomoc finansową, niezbędną do dalszych działań.

Bardzo prosimy Was Przyjaciele o ofiarność i zaangażowanie dla wspólnego celu, który jest wizytówką miasta Kcynia i zapewne dziedzictwem kultury przyszłych pokoleń.

Zapraszamy do wspólnego świętowania 24 maja b.r. na boisku osiedlowym.

Słowo DZIĘKUJEMY to za mało. Bądźmy razem zawsze!

W imieniu wspólnoty parafii św. Michała Archanioła
Ks. proboszcz Tomasz Kasprzak

 

Kontakt z osobą odpowiedzialną:

Ks. Marek Januchowski

e-mail: marasjan@interia.pl

Nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Kcyni: 49 8166 0009 0000 8107 2000 0002

Z dopiskiem: na festyn