Grupa modlitewna Miłosierdzia Bożego

Myśl zorganizowania kultu Miłosierdzia Bożego w naszej parafii powstała po zapoznaniu się z działalnością Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. ZAK działa w Polsce a jego założycielami są księża Pallotyni realizujący przesłanie św. Wincentego Pallottiego.

Kontakt z Pallotynami nawiązaliśmy dzięki temu, że w naszej parafii można było otrzymać czasopismo Królowa Apostołów z której dowiadywaliśmy się o wielu inicjatywach ZAK-u. Na rekolekcje pallotyńskie jeździłam z dziećmi i koleżankami. Poznaliśmy inne grupy działalności w ZAK-u np. grupy AA, powołaniowe, charytatywne, pielgrzymkowe i modlitewne. W warunkach naszej parafii zdecydowaliśmy na początek o założeniu grupy modlitewnej Miłosierdzia Bożego.

Kult nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w Parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Kcyni rozpoczął się od 1993 roku. W tym roku w Święto Miłosierdzia Bożego uroczyście poświęcono obraz Miłosierdzia Bożego ofiarowany przez Danutę i Romana Nalewajskich. Obraz namalował artysta z Szubina Henryk Wojtas. Przez niecałe dwa lata obraz wisiał na ścianie po lewej stronie nawy kościoła. Od tego czasu każdy kto tylko chciał, mógł modlić się przed wizerunkiem Chrystusa Miłosiernego. Dzięki temu również w naszym kościele parafialnym mogło spełniać się życzenie jakie przekazał sam Pan Jezus św. siostrze Faustynie:

?Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie.
(?) Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci?.

(Dzienniczek św. siostry Faustyny Płock ?22 lutego 1931 r.)

 

Coraz więcej osób było zainteresowanych modlitwami do Miłosierdzia Bożego. Powstała myśl aby w naszej parafii wprowadzić systematycznie odprawiane Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Ksiądz proboszcz Mikołaj Szymański zgodził się na to nabożeństwo jednak postanowił wpierw przygotować do tego parafian poprzez specjalne rekolekcje. Nauki rekolekcyjne wygłosił ksiądz Stanisław Błażejczak.
Pierwsze Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego odbyło się 18 września 1994 roku. Od tego czasu jest odprawiane w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, obecnie o godzinie 17.15, przed wieczorną Mszą Św. Jednocześnie z inicjatywy grupy czcicieli Miłosierdzia Bożego podjęto pierwsze starania w celu umieszczenia obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w specjalnym ołtarzyku. Uzgodniono to z księdzem proboszczem i jeszcze w tym roku pan Henryk Wojtas wykonał projekt ołtarzyka. Po wprowadzonych korektach, w uzgodnieniu z Kurią w Gnieźnie, stolarz z Szubina Ireneusz Makowiecki wykonał oprawę dla obrazu Pana Jezusa Miłosiernego, którą umieszczono po lewej stronie kościelnej nawy. W zwieńczeniu tej oprawy, pod krzyżem umieszczono rzeźbę pelikana wykonaną również przez pana Wojtasa.

Miejsce kultu Miłosierdzia Bożego mogło powstać dzięki ofiarom jakie złożyła cała parafia. Rozprowadzono w tym celu specjalne cegiełki o wartości 20 tyś. 50 tyś. oraz 100 tyś. starych złotych lub 2, 5 i 10 nowych złotych. W rozprowadzaniu cegiełek uczestniczyli czciciele Miłosierdzia, którzy prowadzili to nabożeństwo. Zebrano tyle pieniędzy, że wystarczyło jeszcze na wykonanie dwóch klęczników i l0 szt kołnierzy dla ministrantów.

Grupa prowadząca Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego liczy ok. 10 osób i każdy chętny może do niej dołączyć. Najczęściej wśród prowadzących nabożeństwo są: Krystyna Kudła, Elżbieta Konopa, Anna Lejwoda, Maria Dubiel, Bożena Czechowska, Barbara Siwiak, Lidia Pazderska, Monika Hauke, Kamila Marosz, Dorota  Scibut, Jolanta Pawlak oraz Danuta i Roman Nalewajscy. Podczas pierwszych nabożeństw śpiew i akompaniament na gitarze klasycznej prowadziła Ania ? córka państwa Nalewajskich a na keyboardzie grał Paweł.

Gdy w naszej parafii wikariuszem był ks. Jacek Salwa, postanowił wystawiać Najświętszy Sakrament podczas odprawiania tego nabożeństwa. Później Najświętszy Sakrament wystawiał ksiądz proboszcz.

Grupa czcicieli Miłosierdzia Bożego prowadziła również adoracje Najświętszego Sakramentu każdego roku w Wieli Piątek. 2 kwietnia 2008, na prośbę księdza Sławomira Patelskiego, grupa czcicieli Miłosierdzia Bożego zorganizowała specjalne nabożeństwo czuwania modlitewnego w trzecią rocznicę śmierci naszego papieża Jana Pawła II.

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego odprawiane jest nadal w każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 17.15, przed wieczorną Mszą Św.