I Bydgoski Jarmark Biskupi

Już 14 lipca, w Katedrze św. Marcina i Mikołaja oraz wokół niej będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – I Bydgoski Jarmark Biskupi.

Jego organizacji podjął się Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, któremu partnerują Prezydent Bydgoszczy – Rafał Bruski oraz Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej – bp Krzysztof Włodarczyk. Impreza ta pomyślana jako wydarzenie religijno-kulturalne ma być również promocją ludowych zespołów śpiewaczych działających w regionie oraz kół gospodyń wiejskich i twórców ludowych.

Wydarzenie rozpocznie o godz. 11:00 Msza św. sprawowana w katedrze przez księdza biskupa w intencji rolników, członków WZRKiOR oraz strażników ludowej kultury i tradycji. Udział w niej wezmą delegaci z kilku regionów etnograficznych województwa kujawsko-pomorskiego. Przybędą oni ubrani w swoje regionalne stroje ludowe. Oprawę muzyczną podczas liturgii również zapewnią członkowie ludowych zespołów, wykonujący pieśni religijne, w tym maryjne.

Po Eucharystii wszyscy przejdą w barwnym korowodzie – z katedry na plac przy Muzeum Diecezji Bydgoskiej. Tam – w godzinach 12:30 do 16:30, na scenie odbywać się będzie koncert ludowych zespołów muzycznych. Wśród nich zobaczymy: zespół „Łubianioki” ze wsi Łubianka pod kierownictwem Przemysława Paradowskiego, zespół „Nadwiślanie” z Czarża pod kierownictwem Bożeny Trzcińskiej, zespół  „Melodia” ze Złejwsi Małej, którym kieruje Maria Karpińska, „Wesołe Gospodynie” z Koronowa – pod kierunkiem Janusza Jakubowskiego. Wystąpi także 11-letnia Dorotka Jankowska, która zdała już egzamin do zespołu „Mazowsze” i wraz ze swoim dziadkiem Jurkiem Paterskim, wybitnym bydgoskim muzykiem, wykona kilka utworów z repertuaru „Mazowsza”. W koncercie Bydgoskiego Jarmarku Biskupiego weźmie także udział bydgoska Kapela Podwórkowa „Cynamony”. Utwory śpiewane przez członków tej kapeli gwarą bydgoską pozwolą także na prezentację folkloru miejskiego Bydgoszczy. Bydgoszczy, która jako największe kujawskie miasto stanie się w tym dniu również centrum kultury ludowej województwa kujawsko-pomorskiego.

Pierwszemu Bydgoskiemu Jarmarkowi Biskupiemu towarzyszyć będzie także prezentacja dorobku kół gospodyń wiejskich działających przy WZRKiOR, połączona z degustacją regionalnych przysmaków. Natomiast na stoiskach twórców ludowych ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddziału Bydgosko-Toruńskiego podziwiać będzie można – i kupić – wyroby regionalnych rękodzielników i artystów. Swój dorobek podczas I Bydgoskiego Jarmarku Biskupiego – zaprezentuje także Caritas Diecezji Bydgoskiej.

Warto dodać, że pomysłodawczynią zorganizowania jarmarku, połączonego z prezentacją wspaniałego dorobku kulturowego regionów etnograficznych i krain historycznych województwa kujawsko-pomorskiego jest Krystyna Lewicka-Ritter, członek Zarządu WZRKiOR – bydgoska dziennikarka-regionalistka. Z jej inicjatywy była także zorganizowana w 2019 roku w katedrze bydgoskiej Msza św. z udziałem ludowych zespołów muzycznych i delegacji regionalnych.

Do wzięcia udziału w Bydgoskim Jarmarku Biskupim zapraszają: Rafał Bruski – Prezydent Bydgoszczy, bp Krzysztof Włodarczyk – Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej i Henryk Sobczak – prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy.