Terminy spotkań 2022

Spotkania odbywają się na plebanii (ul. Farna 1).

Zabieramy ze sobą Pismo Święte.

 

16 marca 2022 r. – godz. 19.00

29 marca 2022 r. – godz. 19.00

 

5 kwietnia 2022 r. – godz. 19.00

26 kwietnia 2022 r. – godz. 19.00

 

10 maja 2022 r. – godz. 19.00

31 maja 2022 r. – godz. 19.00

 

7 czerwca 2022 r. – godz. 19.00

21 czerwca 2022 r. – godz. 19.00

 

Odnowa w Duchu Świętym zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, jako ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie są obdarowywani charyzmatami, które służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła; w otwartości na działanie Ducha Św. należy je rozpoznać, uświadomić i uczynić z nich nowy fundament wiary. Członków wspólnoty łączy umiłowanie Chrystusa, szczególna wrażliwość na działanie Ducha Św. oraz wspólnotowa modlitwa (uwielbienie Pana Boga, modlitwa chwały, wstawiennicza, modlitwa Pismem świętym).

https://odnowabydgoska.pl

https://odnowa.org