Intencje mszalne

22 maja – 28 maja 2017 r.

Pobierz INTENCJE MSZALNE 22-28. 05

 Każda Eucharystia jest wydarzeniem zbawczym. Bóg wciąga nas w to wszystko, co wydarzyło się w Wieczerniku, na Kalwarii, wreszcie daje nam zasmakować tego, co określamy „Zmartwychwstaniem” naszego Pana.

W teologii i prawie kanonicznym istnieje sformułowanie: aplikacja Mszy. Słowo aplikacja pochodzi z jęz. łacińskiego ? applicatio ? co też oznacza: przydzielenie, zastosowanie. Aplikacja Mszy ? to odprawienie przez kapłana Eucharystii w określonej intencji. Zgodnie ze starą tradycją Kościoła, owoce Mszy Świętej możemy aplikować w jakiejkolwiek godziwej intencji. Można je więc ofiarowywać w intencjach żywych i zmarłych, w potrzebach własnych, Kościoła czy świata itp. Zamówiona intencja musi być godziwa ? nie wolno bowiem ofiarowywać owoców Mszy Świętej w intencjach z natury swej złych, np. życząc komuś czegoś złego.

 

Wierni mają prawo do powierzenia Kościołowi konkretnych intencji, w których odprawiona jest Eucharystia. W czasie Mszy Świętej, tworząc wspólnotę modlących się naśladowców Chrystusa ? wspólnymi siłami powierzamy Bogu naszych bliskich ? żyjących lub zmarłych oraz dziękczynienia czy prośby, związane z naszym osobistym lub rodzinnym życiem. Możemy też poprzez określone intencje powierzać Bogu sprawy Kościoła, naszej ojczyzny i całego świata. Każda intencja, będąca przedmiotem wspólnotowej modlitwy ? włączona jest przez Chrystusa w Jego paschalne dzieło zbawienia. Dlatego intencje przedkładane przez wiernych do odprawienia za nie Eucharystii ? są tak bardzo ważne. Konkretna ? godziwa intencja ? w czasie sprawowanej Eucharystii zostaje oddana Chrystusowi, umierającemu na krzyżu oraz oddającemu swoje życie za nas i naszą wędrówkę ku zbawieniu i świętości.

  Przykładowe wzory intencji:

 • Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski
 • Msza św. dziękczynno – błagalna o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże
 • W rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie
 • W intencjach Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny
 • Błagalna o wyzwolenie z nałogu
 • O uzdrowienie z ciężkiej choroby
 • O nawrócenie i przemianę życia
 • Przebłagalna, o darowanie win i o szczęśliwą śmierć
 • Msza św. wynagradzająca
 • Msza św. o zdrowie i pokój w rodzinie
 • O nawrócenie i dobrą spowiedź
 • O pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego, o zdanie egzaminu
 • O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka
 • O Bożą pomoc i opiekę Matki Najświętszej
 • Msza św. o rozwiązanie trudnej sprawy
 • W intencji Bogu wiadomej
 • O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
 • O szczęśliwą operację i zdrowie dla ????
 • O dobry wybór drogi życiowej
 • Za zmarłego śp. ???????
 • Za zmarłych z rodziny ????
 • Za dusze w czyśćcu cierpiące