Nabożeństwo majowe w Malicach i Turzynie już za nami.

Seria nabożeństw majowych już za nami. W piątek 22 maja ks. Marek odprawił je w Malicach, a 29 maja w Turzynie. Mieszkańcy wsi jak zawsze spisali się na medal i licznie zgromadzili się na modlitwie, aby wspólnie prosić Matkę Boską o potrzebne dla nich łaski, ale także dziękować za Jej opiekę.

Takie nabożeństwo przy krzyżu na wsi jest bardzo ważne, choćby dlatego, że tworzy wspólnotę, a ludzie spotykają się razem na modlitwie. Pomysł ks. Marka, aby w każdy piątek odprawiać je właśnie w naszych wioskach okazał się trafny, ponieważ taka forma modlitwy była mieszkańcom bardzo potrzebna, jak wynikało z rozmów. Cieszymy się tym czasem, który przepełniony był miłością do Matki Bożej, Tej, która zawsze nas prowadzi.