Nagrody za konkurs różańcowy wręczone

W dzisiejszą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 11:30 miało miejsce podsumowanie konkursu różańcowego. W konkursie wzięło udział 14-ścioro dzieci, a ich zadanie polegało na przygotowaniu różańca świętego techniką dowolną. Wszystkie prace okazały się bardzo kreatywne i zarazem piękne. Każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę z rąk naszego Wikariusza. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i oczywiście zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach, które będą miały miejsce.