Odpust parafialny 2022

Dzień szczególny dla całej wspólnoty parafialnej. Święto Tego, do którego codziennie zwracamy się, aby wspomagał nas w walce.

Jak było dane nam usłyszeć w homilii ks. Witolda, tą prawdziwą Miłość, bez terminu ważności pomagają nam w naszym życiu odnaleźć święci. To oni „pachną” Bożą miłością, to od nich można poczuć Bożą obecność, to w nich można znaleźć Boga, bo oni są przesiąknięci Bogiem.

Dziś także do naszej Świątyni zostały wprowadzone relikwie bł. ks. Michała Sopoćko, spowiednika siostry Faustyny i apostoła Bożego Miłosierdzia. Bądźmy Bogu wdzięczni za tak wielki dar, korzystając i modląc się o Miłosierdzie Boże dla naszej wspólnoty, ale przede wszystkim dla tych, których w naszej świątyni na modlitwie brakuje.

Niech więc św. Michał Archanioł będzie dla nas wzorem walki o wiarę w tych niełatwych czasach. Niech Aniołowie pomagają nam w przezwyciężaniu napotykanych trudności. Niech każdego dnia przyświecają nam słowa „Któż jak Bóg” – któż jak nie On powinien być w naszym życiu najważniejszy.

Odpust parafialny zakończyliśmy nabożeństwem do naszego Patrona i procesją wokół Kościoła.

Całą uroczystość swoim śpiewem uświetnił Zespół Regionalny „Pałuki”, któremu serdecznie dziękujemy.