W ra­dości i w po­koju, niosę mój krzyż codzienności… piękno Adoracji przy Krzyżu

Dziś przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Z tej okazji w naszej parafii odbyła się Adoracja poprowadzona przez ks. Marcina. Piękny czas, przeżyty w skupieniu, z muzyką w tle, w ciszy swojego serca, z Jezusem, który umarł na Krzyżu za mnie..i za Ciebie… Krzyż jest niezastąpionym symbolem miłości- Bożej miłości, bo to na Nim objawiła się bezinteresowna Miłość naszego Pana i Zbawiciela- Jezusa, który z miłości do człowieka oddał swoje życie. Podczas Adoracji ks. Marcin przytoczył piękne słowa uświadamiające nam, że na Krzyżu zostały „z[...]

ZAPYTANIE OFERTOWE – „Prace konserwatorskie przy połaci dachowej mauzoleum rodziny Mieczkowskich na starym cmentarzu w Kcyni”

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy zadania pod nazwą: „Prace konserwatorskie przy połaci dachowej mauzoleum rodziny Mieczkowskich na starym cmentarzu w Kcyni” Nazwa i adres Zamawiającego: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Michała Archanioła, ul. Farna 1, 89-240 Kcynia NIP: 558-167-15-59 REGON: 040093832 Adres email: kcynia.fara@gmail.com Adres www: www.fara-kcynia.pl   Tryb udzielenia zamówienia Zapytanie ofertowe, do którego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Opis przedmiotu zamówieni[...]

CHARYTATYWNY KONCERT WIELKANOCNY DLA „WIARY I ŚWIATŁA”

W niedzielę, 29 kwietnia, w kcyńskim kościele farnym miało miejsce wydarzenie szczególne: pierwszy w historii charytatywny koncert wielkanocny (kolejny z cyklu planowanych koncertów), zorganizowany przez grupę muzyczną parafii św. Michała Archanioła w Kcyni. Celem było finansowe wsparcie dla zarówno libańskich, jak i polskich filii wspólnoty „Wiara i Światło”, której wspaniałym reprezentantem, przybyłym na  event, było liczne grono „Więcborskich Rykotek”. Koncert rozpoczął się bezpośrednio po wieczornej mszy świętej krótkim słowem wstępnym, wygłoszonym [...]

Alleluja! Jezus ZMARTWYCHWSTAŁ! Wigilia Paschalna już za nami!

W Wielką Sobotę o  godz. 20.00 w  naszej parafii wierni rozpoczęli uroczystą  Wigilię Paschalną.  Najważniejszą, a zarazem najpiękniejszą Eucharystię w życiu każdego chrześcijanina. Rozpoczęliśmy Liturgią Światła- ks. Marcin, który przewodniczył tej Eucharystii poświęcił ogień na zewnątrz Kościoła . Został zapalony Paschał, który symbolizuje Zmartwychwstałego Chrystusa.  Zwieńczeniem obrzędu światła była uroczysta pieśń –Exultet– odśpiewana przez naszego wikariusza. Później nastąpiła Liturgia Słowa-  w której usłyszeliśmy czytania z Now[...]

Triduum Paschalne-najważniejsze informacje

Trwamy w głębokiej refleksji tajemnicy Świętego Triduum Paschalnego w naszej parafii, którego przeżywanie rozpoczęliśmy w Wielki Czwartek- w dniu ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii. W tym dniu Kapłani posługujący w naszej parafii w ramach wdzięczności otrzymali kwiaty oraz życzenia od wspólnot działających przy parafii. Po uroczystej Eucharystii nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do „Ciemnicy”- w której zamieszkał nasz Bóg, abyśmy mogli Go adorować. Wielki Piątek to dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa na Krzyżu. To dzień ś[...]