Komunikat

Prosimy o przyjęcie ze zrozumieniem postanowień rządu RP, iż w Mszach Świętych oraz innych obrzędach religijnych nie może jednocześnie uczestniczyć więcej niż 5 osób, nie wliczając w to sprawujących liturgię oraz osób zatrudnionych w zakładach pogrzebowych. W związku z powyższym ograniczeniem kryterium uprawniającym do uczestnictwa w liturgii jest wstęp przede wszystkim dla zamawiającego intencję i jego rodziny. Wszystkich naszych parafian zachęcamy gorąco, w trosce o zdrowie swoje i innych, do uczestnictwa we Mszach Świętych za pośrednictwem środków społecznego[...]

Adresy stron cmentarzy parafialnych

Na naszej stronie internetowej w menu głównym pojawiła się nowa zakładka – „Cmentarz”. Po kliknięciu na nią  pojawi się lista rozwijana, z której mamy możliwość wyboru starego lub nowego cmentarza. Po kliknięciu na któryś z nich zostaniemy automatycznie przeniesieni na nowo powstałe strony naszych cmentarzy. Ks. Proboszcz zwraca się z prośbą do wszystkich, których bliscy spoczywają na naszych cmentarzach, by odwiedzali strony internetowe cmentarzy. Jeśli będą jakieś błędy, ks. Proboszcz prosi o uwagi. [...]

Komunikat Kurii Diecezji Bydgoskiej

„W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, zalecamy aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościołów diecezji bydgoskiej mogło przebywać maksymalnie 50 osób.” Źródło: http://diecezja.bydgoszcz.pl/2020/03/13/ograniczenie-liczby-wiernych-podczas-mszy-sw-i-nabozenstw/ [...]

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

„W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, proszę biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób. Przypominam również o dyspensie wydawanej przez biskupów diecezjalnych od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego. Osoby, [...]