Październik miesiącem spotkań z Matką Bożą ? ZAPROSZENIE

Rózaniec

Wielkimi krokami zbliża się miesiąc ? Październik ?  poświęcony Matce Bożej. Z tej to przyczyny pragniemy w imieniu Matki Bożej zaprosić wszystkich na nabożeństwa ku czci Matki Bożej Różańcowej, które w naszej parafii odbywać się będą każdego dnia.

Dorosłych zapraszamy każdego dnia na 30 minut przed wieczorną Mszą św.

Dzieci wraz z Rodzicami oraz Młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania zapraszamy w każdy październikowy piątek na godz. 17.30. W trakcie naszej modlitwy będziemy nieustannie przypominać historię życia Pana Jezusa i naszej Matki Maryi w Tajemnicach Radosnych, Bolesnych, Chwalebnych i Światła.

W tym miejscu warto przypomnieć o obietnicach, które zostawia Matka Boża tym, którzy będą posługiwali się ?duchowymi koralikami?. Zwłaszcza o obietnicach danych błogosławionemu Alanowi de la Roche. Obietnice mówią  o skutkach duchowych dla wszystkich tych, którzy rozważają tajemnice Pisma Świętego opisane w modlitwie różańcowej.

Bł. Alan, miał otrzymać od Matki Bożej następujące obietnice, przekazywane w tradycji Zakonu dominikańskiego:

 1. Wszyscy, którzy wiernie Mi służyć będą odmawiając Różaniec św. otrzymają pewną szczególną łaskę.
 2. Wszystkim odmawiającym pobożnie mój Różaniec przyrzekam Moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski.
 3. Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje.
 4. Cnoty i święte czyny zakwitną ? najobfitsze zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa.
 5. Dusza, która poleca Mi się przez Różaniec ? nie zginie.
 6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie Różaniec św., rozważając równocześnie Tajemnice Święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym ? wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
 7. Prawdziwi czciciele Mego Różańca nie umrą bez Sakramentów Świętych.
 8. Chcę, aby odmawiający Mój Różaniec, mieli w życiu i przy śmierci światło i pełnię łask, aby w życiu i przy śmierci uczestniczyli w zasługach Świętych.
 9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które Mnie czciły modlitwą różańcową.
 10. Prawdziwi synowie Mego Różańca osiągną wielką chwałę w niebie.
 11.  O cokolwiek przez Różaniec prosić będziesz ? otrzymasz.
 12.  Rozszerzającym Mój Różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.
 13.  Uzyskałam u Syna Mojego, aby wpisani do Bractwa Mojego Różańca ? mieli w życiu i przy śmierci za braci wszystkich mieszkańców nieba.
 14. Odmawiający Mój Różaniec są Moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna Mojego Jednorodzonego.
 15. Nabożeństwo do Mego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do Nieba.

 

Każda część Różańca składa się z pięciu tajemnic, które odmawiamy w tygodniu według poniższego porządku:

 • Część pierwsza ? tajemnice radosne (poniedziałek i sobota)
 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
 3. Narodzenie Jezusa
 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni
 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni

 

 • Część druga ? tajemnice światła (czwartek)
 1.     Chrzest Jezusa w Jordanie
 2.     Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
 3.     Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 4.     Przemienienie Pańskie na górze Tabor
 5.     Ustanowienie Eucharystii

 

 • Część trzecia ? tajemnice bolesne (wtorek i piątek)
 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
 2. Biczowanie Jezusa
 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa
 4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię
 5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

 

 • Część czwarta ? tajemnice chwalebne (środa i niedziela)
 1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
 2. Wniebowstąpienie Chrystusa
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi