Poświęcenie konfesjonałów. Środa Popielcowa wprowadziła nas w czas Wielkiego Postu.

????????????????????????????????????

Rozpoczynając czas Wielkiego Postu rozpoczynamy święty czas Pojednania i Pokuty względem Boga i drugiego człowieka. Z łaski Bożej w naszej parafii zostały zainstalowane trzy nowe konfesjonały. To w nich dokonuje się największa relacja między Bogiem a człowiekiem. To tutaj są odpuszczane przez Boga grzechy. Odtąd konfesjonały na zawsze będą służyły naszej wspólnocie parafialnej. Wierzymy głęboko, ze te konfesjonały staną się drogą do zbawienia każdego, kto będzie przyjmował Miłosierdzie Boga – tymi słowami zostaliśmy wprowadzenie w bardzo ważny czas w życiu każdego chrześcijanina jakim jest Wielki Post.

W Środę Popielcową poza posypaniem głów popiołem, który jest znakiem pokuty, w naszej świątyni przez ks. Proboszcza zostały poświęcone nowe konfesjonały w których niejednokrotnie będziemy wzbudzać akt żalu za nasze grzechy, przyjmując konkretną pokutę.

W tym czasie warto przypomnieć sobie słowa św. Siostry Faustyny, która w swoim Dzienniczku mówi :

710199_090403_plock_05_4Dziś powiedział mi Pan: Córko, kiedy przystępujesz do spowiedzi świętej, do tego źródła miłosierdzia Mojego, zawsze spływa na twoją duszę Moja krew i woda, która wyszła z serca Mojego, i uszlachetnia twą duszę. Za każdym razem, jak się zbliżasz do spowiedzi świętej, zanurzaj się cała w Moim miłosierdziu z wielką ufnością, abym mógł zlać na duszę twoją hojność swej łaski. Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz o tym, że Ja sam w konfesjonale czekam na ciebie, zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy. Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem miłosierdzia. Powiedz duszom, że z tego źródła miłosierdzia dusze czerpią łaski jedynie naczyniem ufności. Jeżeli ufność ich będzie wielka, hojności Mojej nie ma granic. Strumienie Mej łaski zalewają dusze pokorne. Pyszni zawsze są w ubóstwie i nędzy, gdyż łaska Moja odwraca się od nich do dusz pokornych.

Szczególnie w tym czasie nawrócenia, nie zapomnijmy o źródle Bożego miłosierdzia, zanurzmy się w Nim jeszcze bardziej z ufnością. Pamiętajmy, że w konfesjonale zawsze czeka na sam Bóg, który przysłonięty kapłanem uzdrawia naszą duszę.