Rekrutacja do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu

Rekrutacja do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, w którym formują się także Klerycy Diecezji Bydgoskiej rozpoczyna się 14 czerwca br. Pierwszym etapem rekrutacji jest rozmowa indywidualna z diecezjalnym delegatem ds. formacji seminaryjnej, czyli z ks. prefektem Pawłem Białczykiem (tel. 731 808 736).

Szczegóły a także opis pozostałych wymaganych dokumentów są dostępne na http://bydgoskieseminarium.pl/warunki-przyjecia/.

Wszystkich prosimy o modlitwę, by Jezus Dobry Pasterz wzbudził w Kościele nowe, święte i liczne powołania do kapłaństwa.