Relikwie św. Siostry Faustyny już wkrótce w naszej parafii – list od Sióstr z Łagiewnik

poczatek2

Kraków-Łagiewniki, 22 czerwca 2015 r.

 

Czcigodni Księża!
Droga Wspólnoto parafii pw. św. Michała Archanioła w Kcyni!

 

W imieniu Matki Generalnej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z radością informuję o pozytywnym rozpatrzeniu prośby, dotyczącej przekazania relikwii św. Siostry Faustyny do kultu publicznego w parafii pw. św. Michała Archanioła w Kcyni. Z uwagi na praktykowane w parafii nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i cześć do św. Siostry Faustyny przekażemy cząstkę relikwii ex ossibus.

Dziękujemy Czcigodnym Księżom za zaproszenie św. Siostry Faustyny w znaku relikwii do parafii. Wierzymy, że jej fizyczna i duchowa obecność przyczyni się do głębszego poznania przez parafian tajemnicy miłosierdzia Bożego, szerzenia Jezusowego orędzia Miłosierdzia, które zapisała w ?Dzienniczku?, a także pogłębionej praktyki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w formach, które przekazała. Dzięki temu spełni się pragnienie jej serca, o którym pisała: Pragnę przechodzić świat cały i mówić duszom o wielkim miłosierdziu Boga (Dz. 491). Jest to misja moja w tym i przyszłym życiu (Dz. 1325).

Niech zatem św. Siostra Faustyna stanie się dla mieszkańców tej parafii przewodniczką prowadzącą do Boga bogatego w miłosierdzia i pośredniczką w wypraszaniu łask. Niech oczekiwanie na jej relikwie będzie czasem głębszego poznania jej osoby i prorockiego orędzia Miłosierdzia przekazanego za jej pośrednictwem współczesnemu światu. Dlatego bardzo prosimy o duchowe przygotowanie parafian na dzień uroczystego przyjęcia św. Siostry Faustyny w znaku relikwii.

W tym czasie niech towarzyszą parafianom także słowa św. Jana Pawła II, które wypowiedział podczas ostatniej pielgrzymki do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie: Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. A na Błoniach krakowskich dodał: Nadszedł czas, aby orędzie o Bożym miłosierdziu wlało w ludzkie serca nadzieję i stało się zarzewiem nowej cywilizacji, cywilizacji miłości.

Życzymy, aby to wydarzenie przyniosło błogosławione owoce i przyczyniło się do pogłębienia nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego wśród parafian, czyli stało się stylem ich życia, którego przykład pozostawiła nam św. Siostra Faustyna i do jakiego zaprasza nas sam Jezus. Niech zatem nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, które dzisiaj decyduje o losach świata i poszczególnych osób, stale ożywia duszpasterstwo w tej parafii. Niech prowadzi wiernych do pogłębionej więzi z Panem Jezusem i otwiera na doświadczenie Jego miłosiernej miłości. A obecność św. Siostry Faustyny w cząstce relikwii niech napełni Wasze serca radością, gdyż Pan Jezus powiedział: Ze względu na ciebie udzielam łask całej okolicy (Dz. 719).

Serdecznie zapraszamy Czcigodnego Kapłana wraz z delegacją parafii do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, aby podczas Eucharystii 29 czerwca br. o godz. 17:00 przyjąć św. Siostrę Faustynę w cząstce jej relikwii. Relikwie przekazywane są w klasztornej części Sanktuarium, w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny.

Jednym z warunków przekazania relikwii jest ich publiczny kult, dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą do Czcigodnego Księdza, aby relikwie zostały umieszczone w kościele na stałe w ?reliquiarium? (przeszklonej gablotce), w którym będą zabezpieczone przed kradzieżą i profanacją. W ten sposób wierni będą mieli zawsze przystęp na modlitwie do św. Siostry Faustyny i będą mogli doświadczać jej przemożnego wstawiennictwa u Boga bogatego w miłosierdzie. Prosimy o regularne celebrowanie w ciągu całego roku Mszy św. z kazaniami ku czci Miłosierdzia Bożego (np. w trzecie piątki miesiąca) i św. Siostry Faustyny oraz innych nabożeństw, np. we wrześniu z Koronką do Miłosierdzia Bożego, w inne miesiące z Litanią do Miłosierdzia Bożego czy Litanią do św. Faustyny oraz lekturą ?Dzienniczka? (na wzór nabożeństw majowych czy czerwcowych).
Uprzejmie informujemy, że relikwie są Bożym darem.

Łączymy serdeczne pozdrowienia dla Czcigodnych Księży i całej Wspólnoty Parafialnej oraz zapewniamy o naszej modlitwie przed słynącym łaskami obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

s. M. Ignacja Bazan