RORATY – ?Gogle wiary?- odkrywamy tajemnice Kościoła.

Już w niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 12:00 rozpoczęliśmy wraz z dziećmi w naszym Kościele tegoroczne roraty. Bardzo ważne jest, aby w tym czasie oczekiwania na przyjście Jezusa szczególną uwagę poświęcić najmłodszym, żeby i oni zrozumieli tajemnicę Narodzin Chrystusa . Aby te Msze Święte Roratnie bardziej zbliżyły ich do Boga, a także pozwoliły im bardziej poznać Kościół- dom naszego Pana.

20141201_182416Tegoroczne roraty pod hasłem : ?Gogle wiary? , właśnie mają na celu bliższe przyjrzenie się Świątyni Pana i temu wszystkiemu co się w Niej znajduje. Dzieci już na niedzielną Eucharystię miały przygotować tzw. GOGLE WIARY– okulary, które ułatwią im odnajdywanie w Świątyni tego co wcześniej było dla nich nieznane, czego nie dostrzegali i na co nie zwracali uwagi. Dzięki tym okularom dzieci poznają tajemnicę Mszy Świętej, słuchając i uważnie obserwując podczas niej, zrodzi się nich chęć poznania Boga- rozwinie się ich ?dziecięca wiara?, a przez nią prawdziwa miłość, której będą uczyć się już od najmłodszych lat.

20141205_180116Dodatkowo na każdy dzień rorat zaplanowane mają różne zadania do wykonania w domu, może to być rozmowa z rodzicami, rysunek, czy odpowiedź na proste pytanie. Otrzymują także obrazki, które wklejają do specjalnego albumu , za którego wypełnienie czeka ich nagroda. Przed każdą Mszą Świętą śpiewają piosenkę pt: ?Gogle wiary?, której tekst opowiada o różnych przedmiotach dotyczących Kościoła.

20141201_182543Bardzo ważne jest to, że te roraty pod hasłem ?Gogle wiary? nie tylko kształtują ich wiarę, uczą dostrzegać to co ich otacza, ale zadania, które wykonują ponadto wpływają pozytywnie na ich relacje z rodzicami i rówieśnikami. Pokazują jak naśladować Boga, dostrzegać Go w życiu. Uczą dzieci jak prawdziwie kochać i dzielić się miłością.

20141201_181632Łatwo dostrzec wielką radość na twarzy dzieci, kiedy wraz z Ks. Markiem grającym na gitarze śpiewają wspólnie tekst piosenki, której słowa są dla nich zarazem nauką. Frekwencja na roratach w naszej Świątyni jest zaskakująca. Wspaniale jest widzieć dzieci zgromadzone przy Ołtarzu, blisko Boga, które aktywnie udzielają się podczas każdego kazania rozwijając swoją wiarę, a ponadto bardzo angażują się podczas każdej Mszy Świętej i w jak najlepsze przygotowanie do niej.