Sakrament bierzmowania i wizytacja kanoniczna ks. bp Jana Tyrawy

W niedzielę 8 marca w naszej parafii  miała miejsce wizytacja kanoniczna ks. bp Jana Tyrawy, Ordynariusza naszej diecezji. Biskup Jan został powitany podczas mszy świętej o godz. 10.00. Oprawę muzyczną Eucharystii wzbogacił swoim śpiewem i grą Zespół Regionalny „Pałuki”.

Podczas mszy świętej o godz. 11.30 Ksiądz Biskup udzielił młodzieży sakramentu Bierzmowania. Tuż po rozpoczęciu Eucharystii wszyscy zebrani mogli wysłuchać krótkiego sprawozdania ks. Proboszcza dotyczącego funkcjonowania naszej parafii, jej stanu obecnego oraz planów na przyszłość.

Ordynariusz naszej diecezji w słowach homilii skierowanej do młodych, przystępujących do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, podkreślił jak ważne jest rozgraniczenie dobra i zła w codziennym życiu, postawienie sobie samemu granicy, która będzie pomocą w dokonywaniu wyborów, przed którymi niejednokrotnie stanie każdy młody człowiek. Jak podkreślił Ksiądz Biskup właśnie w dokonywaniu codziennych wyborów, pomocą ma być Duch Święty, który każdego, kto przyjmuje sakrament bierzmowania, umacnia.

Po południu o godz. 14.00 Biskup Jan spotkał się z delegatami naszej parafii i instytucji naszego miasta. Spotkanie przy kawie umilili nam swoją grą i śpiewem także członkowie Zespołu Regionalnego „Pałuki”. Podczas spotkania każdy miał możliwość zadawania Księdzu Biskupowi pytań oraz indywidualnej rozmowy z Ordynariuszem naszej diecezji.