Sakrament Chorych

Obok Pokuty i Eucharystii, Sakrament Chorych należy do sakramentów uzdrowienia chrześcijańskiego. Udzielany jest podczas liturgii w Dniu Chorego 11 lutego i na wezwanie – o każdej porze dnia i nocy – zwłaszcza w niebezpieczeństwie śmierci.

Zazwyczaj w pierwsze soboty miesiąca podczas odwiedzin chorych od godz.08.30, kapłan na prośbę chorego bądź najbliższej rodziny może udzielić tego sakramentu. Nie czekamy z decyzją do ostatniej chwili, bo może być za późno.

Biblijną podstawą tego sakramentu jest tekst z Listu świętego Jakuba Apostoła, który mówi: Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.  Pierwszym skutkiem tego sakramentu jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przyjmujący go przezwyciężył trudności związane z chorobą lub niedołęstwem starości. Namaszczenie chorych ma także głęboki sens teologiczny: chory poprzez swoje cierpienie jednoczy się z męką Chrystusa. Jan Paweł II zaleca, aby do tego sakramentu podchodzić w duchu wielkiego zaufania, tak jak trędowaty w Ewangelii.

 

Jak należy przygotować pokój chorego na udzielenie mu Sakramentów świętych?

Jeśli warunki na to pozwalają, powinien być przygotowany:

  • stół, na nim krzyż, płonące świece, woda święcona, kropidełko.
  • gdy ma być udzielany Sakrament Chorych, powinna być także położona na tym stole wata (ewentualnie kawałeczek chleba czy trochę soli). Służą one księdzu do wytarcia palców po namaszczeniu olejem chorych.
  • po wyjściu księdza, z szacunku dla rzeczy poświęconych, należałoby tę watę, chleb czy sól spalić. Dobrze jest przygotować także szklankę z wodą (ewentualnie łyżkę) z myślą o chorym, żeby mu było łatwiej spożyć Komunię św.
  • warto też chorym przypomnieć, że obowiązuje ich post 15. minutowy (w razie niebezpieczeństwa śmierci post nie obowiązuje), a przyjmowanie leków czy picie wody takiego postu nie łamią.
  • gdy chory ma słaby słuch, należy zapewnić warunki dla jego swobodnej Spowiedzi św.