Siła i jedność całej wspólnoty- Msza Święta z udziałem Przymierza.

????????????????????????????????????

W niedzielę 26 lutego o godz. 10.00 przeżyliśmy Eucharystię z udziałem wspólnoty Przymierze. Tego dnia również młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania złożyła na Ołtarzu deklarację wyboru swojego świętego patrona.

Rozpoczęliśmy krótkim wprowadzeniem, które było dla nas zaproszeniem do wsłuchania się i głębokiego przeżycia Słowa Bożego. Bóg mówi dziś abyśmy najpierw zabiegali o Królestwo Niebieskie, a dopiero później o dobra doczesne. Pan mówi o tragedii człowieka, która pojawia się w momencie kiedy wiara w nas gaśnie, a brak tej wiary sprawia, że w pogoni za lepszym jutrem zapominamy, o tym, że to Ojciec nasz, który jest Niebie wie czego potrzebujemy najbardziej, to On wie co jest dla nas najlepsze. Nie ufając Mu, stajemy się poganami… Na piątkowym spotkaniu modlitewnym Przymierza, podczas którego przygotowywaliśmy się do niedzielnej Eucharystii, szczególną uwagę zwróciliśmy na zdanie : „Kto z Was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia” .

????????????????????????????????????

A co Bóg powie dziś do Ciebie Przyjacielu ? – te słowa wprowadziły nas w rozważanie Liturgii Słowa, którą przygotował dla nas sam Bóg.

Wspólnota Przymierze podczas Eucharystii była zgromadzona przy Ołtarzu i żywo uczestniczyła w czytaniu Słowa Bożego, modlitwy wiernych, czy w śpiewaniu Psalmu. Procesyjnie zostały także przyniesione do Ołtarza dary.

Obraz ilości młodych w naszym Kościele pokazuje, że warto budować mosty, o których tak wiele mówił Papież Franciszek podczas ŚDM w Krakowie. Mosty między młodymi, a starszymi, mosty między wspólnotą młodych, a całą wspólnotą parafialną.

Pamiętajmy o słowach Jana Pawła II:  ” To młodzież jest solą ziemi i światłem świata”, chciejmy więc jednoczyć się z młodymi w naszej wspólnocie parafialnej i w niej wspólnie zabiegać o Królestwo Boże, ufając, że o wszystko inne zadba nasz Ojciec Niebieski.