Skrzynka Intencji i Piesza Pielgrzymka „Wierzę w Syna Bożego” – idź z nami!

Miło nam poinformować, że po raz pierwszy w naszej parafii i mieście trwają przygotowania organizacyjne do PIESZEJ PIELGRZYMKI Z KCYNI NA JASNĄ GÓRĘ. Organizację wziął na siebie ks. Marek Januchowski, który jest jednocześnie przewodnikiem grupy w Bydgoszczy, a pielgrzymuje już 20 lat.
Termin pielgrzymki od 20 lipca do 1 sierpnia. Pielgrzymka wymaga ogromnego przygotowania logistycznego. Mamy nadzieję, że z tej formy spotkania z Bogiem skorzysta wielu z nas. Dla tych, którzy się zdecydują, to będzie wspaniała, duchowa przygoda – zachęca ks. Marek.

Nowością jest skrzynia INTENCJI  MIŁOŚCI I MODLITWY PIELGRZYMA. Od najbliższej niedzieli, 15 czerwca, parafianom rozdawane będą po każdej mszy św. specjalnie przygotowane koperty, w których znajdziemy karty intencji i zaproszenia na pielgrzymkę. Na kartach będzie można wypisać swoje intencje, a złożone przy tej okazji ofiary zostaną przeznaczone na pielgrzymkę tych osób, których nie stać na pokrycie kosztów. W naszym kościele, wystawiona będzie skrzynia, do której będzie można te intencje wrzucać. Pielgrzymujący na Jasną Górę będą modlić się właśnie w tych intencjach. Jak podkreśla ks. Marek, z własnego doświadczenia wie, że intencje te dotyczą wielu, przeróżnych ludzkich sytuacji i spraw. Często związane są z trudami, bólem, łzami, ale niejednokrotnie są też formą podziękowania za otrzymane Łaski.

Warto dodać, że dla kcyńskiej grupy przygotowano specjalną niespodziankę. Terminy spotkań organizacyjnych w Kcyni: 29 czerwca oraz 13 lipca o godz. 19.00 w kościele. Serdecznie zapraszamy!

s1