PRZYMIERZE – rozpoczyna w naszej parafii działalność – NOWA WSPÓLNOTA!

Dlaczego Przymierze?

 „Weszliście z Panem, Bogiem swoim, w przymierze, które Pan, Bóg wasz, zawarł dziś z wami pod przysięgą, aby was dzisiaj uczynić swoim ludem. On bowiem będzie dla was Bogiem, jak przyobiecał tobie i jak poprzysiągł przodkom waszym: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi”. (Pwt. 29, 11-12).

Właśnie te słowa z Księgi Powtórzonego Prawa stały się  fundamentalną podstawą naszej wspólnoty. Słowa samego Boga skierowane do nas, mówiące o tym, że jesteśmy ludźmi, którzy zostali powołani do życia w przymierzu z Nim.

A jak to się zaczęło?

Każdy z nas należy do Boga, dlatego też każdy szuka drogi, którą Pan chce do nas dotrzeć. Wspólnota zawiązywała się stopniowo. Początkowo kilka osób włączało się w przygotowania kościoła parafialnego do wydarzeń świątecznych. Następnie rozpoczęły się działania dla dzieci, młodzieży i dorosłych, by zaangażować ich w życie parafialne. W 2015 roku rozpoczęły się przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Jednak przygotowania te miały ogromny wymiar w życiu parafii. Każda trzecia niedziela miesiąca poświęcona dla młodzieży. Wolontariat, modlitwa, kwesta, inicjatywy dla parafian organizowane przez młodych. Niewielka parafia – 50 osób włączających się w to dzieło. Po doświadczeniu spotkania z młodymi ze świata w Krakowie, które stały się kolejną inspiracją do stworzenia wspólnoty pomyśleliśmy, że Pan ma pomysł na kontynuacjeModlitwa, pytanie do Boga, co dalej?- Odpowiedź przyszła w wakacje… Wspólnota Przymierze, by zawsze razem z Bogiem i przez Niego dla innych!

Skąd pomysł na LOGO naszego Przymierza?

14725181_1324007150973489_2004981420_oFundamentem dla nas jest Słowo, ale w Piśmie Świętym  poza Słowem jest wiele symboli, więc coś musi symbolizować i nasze Przymierze. Stworzenie logo naszej wspólnoty to długi i niezwykle czasochłonny proces. Jak na jednym obrazku przedstawić sens i cel działania Przymierza? Najprościej jak się da…to w prostocie odkrywamy często głębię i piękno, którego na co dzień po prostu nie dostrzegamy..Podstawowe pytanie- z czym kojarzy się przymierze?- z Bogiem, z ludźmi, z jednością, ogromną więzią, miłością, wspólnotą, z nieprzerywalną nicią, która łączy nas z Jezusem. I właśnie- krąg stworzony z ludzi, zamknięty krąg, otoczony niewidzialną więzią miłości do siebie nawzajem i Boga, który jest niewidzialny.  Różne kolory ludzi- bo każdy z nas jest inny, ale wszystkich nas gromadzi Bóg, a wokół napis : WSPÓLNOTA PRZYMIERZE FARA  KCYNIA–  który  otacza nas wszystkich przedstawionych na logo, a który  mówi o tym, że każdy może do nas dołączyć. Każdy!

Wspólnota to ogromna Boża budowla- może zaistnieć tylko wtedy kiedy jest oparta na konkretnym planie. A więc…

W skład Przymierza wchodzić będzie przede wszystkim młodzież, ale także osoby dorosłe i rodziny. Wspólnota będzie działać w następujących diakoniach:

  • ewangelizacji (prowadzenie rekolekcji, spotkań okolicznościowych),
  • modlitwy (głoszenie Słowa Bożego, prowadzenie modlitwy wstawienniczej za potrzebujących wsparcia),
  • muzycznej (prowadzenie koncertów uwielbieniowych, wieczorów chwały, animacji podczas specjalnych Eucharystii, adoracji),
  • wolontariatu (bezinteresowna pomoc dla dzieci, młodzieży, przede wszystkim naszym chorym, organizowanie zbiórek zwłaszcza na rzecz dzieci i młodzieży),
  • medialnej (docieranie drogą elektroniczną do wszystkich wiernych w parafii i młodych na całym świecie).

Wspólnota to Boża budowla, której architektem jest Bóg. Bóg projektuje, Bóg działa i Bóg powołuje osobę do jej prowadzenia- czyli nasz Duszpasterz- ks. Marek.

Żeby cała wspólnota mogła zaistnieć potrzebni są ludzie, którzy chcą ją tworzyć. Jednak potrzebny jest także Pasterz, w którego ręce Bóg oddaje cały swój plan- całą swoja budowle, mówiąc zawarłem przymierze z tobą, pod przysięgą, ze ty uczynisz swój lud- moim ludem, a wtedy będę dla was Bogiem, jak przyobiecałem tobie– tak można przekształcić słowa z Księgi Powtórzonego Prawa- nasz fundament. Słowa samego Boga, które wypełnił ks. Marek tworząc wspólnotę. A teraz czas na nas- ludzi- mamy jedno konkretne zadanie- te słowa wypełniać każdego dnia, właśnie poprzez PRZYMIERZE- będąc w Nim! Właśnie w tej wspólnocie możemy pokazać, że poza tym , że jesteśmy ludźmi Słowa, to także ludźmi czynu. Może przez obraz działania tej wspólnoty i Ty stwierdzisz, że chcesz naprawdę żyć w Przymierzu z Bogiem- na to liczymy, po to startujemy i o to się modlimy, prosząc o modlitwę również Ciebie- Przyjacielu!