Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich

11 października 1995 w parafii św. Michała Archanioła rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich.

Od samego początku naczelnym zadaniem Stowarzyszenie jest modlitwa w intencji kapłanów, a także towarzyszenie modlitwą osobom przygotowującym się do kapłaństwa.

Bardzo ważną rzeczywistością jest również wspólnotowa pomoc materialna dla tych, których sytuacja finansowa nie pozwala na studiowanie i przygotowywanie się do przyjęcia sakramentu kapłaństwa. Stowarzyszenie rozpatruje wszystkie sytuacje i w ten sposób pomaga chłopakom w ciężkiej sytuacji materialnej.

Oprócz tego Stowarzyszenie udaje się często do Sanktuariów Matki Bożej. Do tej pory odbyły się pielgrzymki m.in. na Jasną Górę, na Litwę i Ukrainę.

Na dzień dzisiejszy w parafii św. Michała Archanioła w Stowarzyszeniu uczestniczy 30 osób, a osobą odpowiedzialną jest pani Hanna Semrau.