Święty Michał Archanioł pozwolił wystartować?

Kiedy trafiłem do parafii pw. Św. Michała Archanioła pomyślałem: to patron którego potrzebuje współcześnie żyjący człowiek? Jednocześnie po rozeznaniu w sytuacji stwierdziłem, że żyjąc w XXI w. św. Michał mocno pracuje, by zło nie niszczyło naszego życia, relacji i codzienności? Modląc się za Jego wstawiennictwem dostałem światło, by świat dowiedział się o naszej wspólnocie parafialnej?, o tym jak działamy, jak Duch Św. prowadzi naszą wspólnotę?, jakimi drogami?

Stąd pojawił się pomysł na stronę internetową parafii pw. Św. Michała Archanioła w Kcyni. Dzisiaj dzięki życzliwości i dobroci wielu osób ruszamy z tą stroną wierząc, że Duch Św. będzie ją prowadził, a św. Michał Archanioł będzie bronił, by żadna siła zła nie pokonała dobra, które na naszej stronie będzie się przewijało.

Mamy nadzieję, że nasza szata graficzna jest warta uwagi, a wszystkie informacje i komunikaty informujące o naszej wspólnocie parafialnej staną się źródłem dobrego odbioru. Jednocześnie zachęcamy do współpracy, dzieleniem się spostrzeżeniami, korzystając przede wszystkim z naszego e-maila: farakcynia@gmail.com

Proszę każdego kto czyta te słowa o modlitwę w intencji naszej wspólnoty parafialnej, a także za te osoby, które czynnie będą pracować nad naszą stroną internetową.

Pozdrawiam serdecznie!
Ks. Marek Januchowski ? wikariusz