Triduum Paschalne ? potężne zderzenie z Wiarą

W Wielki Czwartek o godz. 18:00 gromadząc się licznie na Eucharystii rozpoczęliśmy w naszej Parafii oczekiwanie na ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA. Przeżyliśmy uroczystą Mszę Św., celebrowaną przez naszych Kapłanów, podczas której mogliśmy usłyszeć o Ostatniej Wieczerzy, Przykazaniu Miłości, ustanowieniu sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Bardzo ważny dzień, kiedy to podziękowania i kwiaty złożone zostały także naszym Księżom, za ich obecność, wszystkie działania, ewangelizowanie i wspieranie wiernych. Tego dnia wszyscy razem przez wspólne rozważania i słowa Ewangelii jeszcze raz uświadomiliśmy sobie jak ważna jest miłość względem bliźniego. Na koniec, po Liturgii Eucharystycznej Pan Jezus został przeniesiony do ciemnicy, gdzie mogliśmy w ciszy, wspólnie, ale też indywidualnie Go adorować.

Wielki Piątek – dzień męki i śmierci naszego Zbawiciela, o godz. 18:00 tego dnia jako wspólnota gromadząc się w murach Świątyni pragnęliśmy razem przeżywać to pełne smutku wydarzenie. Jedyny dzień, w którym nie sprawuje się Eucharystii, dzień żałoby i postu. Obnażony ołtarz, puste Tabernakulum, milczące dzwony i organy. Liturgia Słowa, Adoracja Krzyża i Komunia Św., to obrzędy sprawowane w tym dniu przez naszych Kapłanów. Wszyscy przeżyliśmy cierpienie Chrystusa słuchając słów Męki Pańskiej, widzieliśmy jak Kapłan wyciąga gwoździe z ran Jezusa i mogliśmy ucałować Krzyż oddając Jezusowi pokłon. Na koniec  nasz Pan i Król został przeniesiony do Grobu Pańskiego, gdzie od tego momentu odbywała się adoracja.

 DSC_0054I nastał ten wyczekiwany dzień – Wielka Sobota–  kiedy to poświęciliśmy nasze pokarmy, a wieczorem licznie zgromadziliśmy się w naszej Świątyni na Wigilii Paschalnej o godz. 20:00, uroczystej, wyjątkowej Mszy Św., celebrowanej przez naszych Kapłanów, której przewodniczył Ks. Marek. Jedno z najbardziej ważnych wydarzeń dla chrześcijan, moment kiedy dopełniają się czwartkowe i piątkowe rozważania. Czas kiedy NASZ ZBAWICIEL ZMARTWYCHWSTAJE, kiedy MAMY PEWNOŚĆ, ŻE JEST WŚRÓD NAS OBECNY, JEST BLISKO NAS I BEZUSTANNIE NAD NAMI CZUWA.  Piękna liturgia, Obrzęd Światła- symbol zmartwychwstałego Pana, kiedy i my przyjęliśmy Jego światło odpalając przyniesione przez nas świece, Liturgia Słowa,  Chrzcielna kiedy to odnowiliśmy swoje przyrzeczenia z Chrztu Św., sakramentu, który zapoczątkował nasze życie jako chrześcijan. Moment radosnego odśpiewania Orędzia Wielkanocnego, Litanii do Wszystkich Świętych, czy Liturgia Eucharystyczna to obrzędy, które przeżyliśmy sobotniego wieczoru. Słowo Boga towarzyszące nam w czytaniach, Ewangelia i homilia naszego Wikariusza, która podsumowała to wszystko, rozwiała wątpliwości, była uświadomieniem, tego co się dokonało, a mianowicie ZMARTWYCHWSTANIA.

Ks. Marek nawiązując do Grobu Pańskiego użył prostych, a zarazem mających potężne znaczenie słów: ,,Czy wierzysz Jezusowi?? W to, że On jest obecny, czuwa i jest z nami zawsze, że nigdy nie zawodzi, nie oszukuje, a co niepojęte zawsze miłuje, strzeże, prowadzi, kocha i UMIERA ZA NAS I ZMARTWYCHWSTAJE !? W tym niewinnym pytaniu postawionym podczas homilii z pewnością ukryta była tajemnica Zmartwychwstania, ale zarazem  sens naszej wiary i całego życia, który został nam konkretnie uświadomiony tego dnia. Na sam koniec udaliśmy się procesją wokół Kościoła już ze  Zmartwychwstałym Panem, ogłosiliśmy światu, że już żyje i jest sensem naszej wędrówki po Ziemi!

 

DSC_0005

DSC_0006

DSC_0008

DSC_0015

DSC_0017

DSC_0019

DSC_0028

DSC_0029

DSC_0032

DSC_0035

DSC_0041

DSC_0044

DSC_0049

DSC_0051

DSC_0057

DSC_0059

DSC_0060

DSC_0062