„Ubrani” po Bożemu – poświęcenie szat liturgicznych

Przemiana wielu serc w kcyńskiej Farze?

W niedzielę, 23 marca 2014 r., w naszej Parafii miała miejsce przepiękna uroczystość.  Na Mszy Świętej o godz. 10:30 miało miejsce odnowienie wierności Jezusowi, a także poświęcenie i nałożenie nowych szat liturgicznych przeznaczonych dla ministrantów, lektorów, lektorek i kantorek. Nastał ten wyczekiwany moment, bardzo ważny dla całej wspólnoty parafialnej. Fara była przepełniona wiernymi, przybyli Rodzice całej Liturgicznej Służby Ołtarza, nie zabrakło nawet tych najmłodszych parafian. Całą uroczystość rozpoczął ks. Marek Januchowski, opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza. Wprowadził zebranych w liturgię wydarzenia związanego z odnowieniem wierności Jezusowi i nałożenia szat liturgicznych.
               Po krótkim wprowadzeniu rozpoczęła się uroczysta Msza Święta. Podczas homilii ks. Marek skierował słowa do całej LSO, do obecnych DSC_0605Rodziców i do wszystkich zgromadzonych. Mówił o tym jak ważne jest to, że są dzieci, młodzież którzy chcą służyć Panu Bogu, i robią to z własnej woli i z uśmiechem na twarzy. Wspomniał nawet, że kiedy patrzy na nas, to przypominają mu się czasy kiedy był w naszym wieku i służył Bogu, powracają wtedy te radosne, wzruszające chwile ? dodał.
Najważniejszym momentem dla całej Liturgicznej Służby Ołtarza była po Ewangelii. Każdy w obliczu Boga został wezwany po imieniu i wyraził poprzez słowo JESTEM gotowość do służenia Jezusowi przy jego ołtarzu.  To bardzo ważne słowo, które pokazuje , że służąc przy Ołtarzu samego Boga jest się zawsze dla Niego i pragnie Jego obecności w codziennym życiu. To słowo stało się także wyrazem wdzięczności Najwyższemu za to, że powołuje do siebie młodych ludzi, którzy z oddaniem pragną Mu służyć, ale też wzbogacać piękno liturgii sakralnej. 
Następnie padły bardzo ważne pytania: Czy chcecie wzrastać duchowo, zawsze zjednoczeni z Chrystusem? Czy chcecie waszym postępowaniem przemieniać swoją codzienność w liturgię Chwały dla Pana? Czy chcecie z pełną odpowiedzialnością i miłością wziąć na siebie obowiązek wzrostu waszej wspólnoty i służby według potrzeb i pragnień tej wspólnoty parafialnej? Na każde z nich padała odpowiedź: tak chcemy, tak chcemy z Boża pomocą.
           Po tych uroczystych przyrzDSC_0589eczeniach została odczytana treść modlitwy Liturgicznej Służby Ołtarza, w której prosiliśmy Ojca o pomoc. Te słowa stały się wyrazem tego jak bardzo pragniemy za Nim iść, podążać Jego drogami – Panie Jezu Chryste, Ty wezwałeś nas, abyśmy szli za Tobą, drogą do Ojca. Chcemy iść z Tobą, chcemy żyć z Ciebie. Bądź światłem, które nas oświeca. Bądź naszym Mistrzem, którego kochamy, i za którym idziemy. Wyryj głęboko w naszych sercach słowo Twoje. Naucz nas patrzeć na Twój przykład. Napełnij nas Twoim życiem, abyśmy uwielbiali Ojca i służyli braciom tak, jak Ty nakazałeś. Wybaw nas od grzechu? treść tej modlitwy podkreślała również jak bardzo potrzebujemy Boga w życiu, pokazywała, że zdajemy sobie sprawę z tego, że bez Niego nie jesteśmy w stanie tak wiele osiągnąć.
             Po tych chwilach pełnych emocji, nastał czas , aby poświęcić nasze nowe stroje: dalmatyki lektorskie, alby, cingulla, kołnierze DSC_0697ministranckie, stroje lektorek i kantorek – to wszystko co otrzymaliśmy. I nadszedł moment kiedy mogliśmy już ubrać nowe stroje, przejść do prezbiterium i dalszą część Mszy Świętej przeżywać już będą przy Ołtarzu. Usłyszeliśmy skierowane do nas słowa: Oto grono służących Panu w liturgii Kościoła. Radujmy się i dziękujmy Bogu, od którego pochodzi wszelkie dobre pragnienie. Wszystkich lektorów, lektorki, ministrantów i kantorki niech wspiera modlitwa i otacza opieka wspólnoty, a ich rodzinom niech zawsze towarzyszy łaska i pomoc naszego Pana, Jezusa Chrystusa, któremu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.
Niesamowite wrażenia, być w gronie wybranych nie przez żadnego człowieka, ale przez Boga, nie za jakieś osiągnięcia, ale bezinteresownie. To wszystko dzięki Niemu, że trafiliśmy do Kościoła i zostaliśmy członkami LSO, bo przecież gdyby nie On nie było by tych wspaniałych wrażeń, pięknej uroczystości..
              Podczas dalszej części Mszy Świętej na naszych twarzach było widać uśmiech, zadowolenie i wdzięczność za to wszystko Bogu, ale także ludziom, którzy się dołączyli do tej wspólnej inicjatywy. Jeden dzień, przepiękne chwile, niesamowite wrażenia, niezapomniane wspomnienia?zmiana szat, niezwykła uroczystość, ale czy tylko to? Może niejeden z nas, wybranych przez Boga właśnie dziś przeżył nie tylko zewnętrzną przemianę, skupiającą się na zmianie stroju, ale poczuł wewnętrzną siłę do tego ,aby służyć z oddaniem naszemu Królowi i Dowódcy ? JEZUSOWI! Może dla kogoś z nam był to moment który nigdy nie odejdzie w zapomnienie i będzie cały czas w jego sercu? Jedno jest pewne. Była niezwykła, niepowtarzalna niedziela pokazująca działanie i obecność Boga w naszym życiu?

GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI DOSTĘPNA W DZIALE „GALERIA – Z ŻYCIA PARAFII”  LUB KLIKNIJ TUTAJ.