W krzyżu jest moje ZMARTWYCHWSTANIE! ? Triduum Paschalne w naszej Farze.

DSC_0312Już po raz kolejny przeżyliśmy czas oczekiwania na Zmartwychwstanie Zbawiciela. Do tego najważniejszego wydarzenia dla chrześcijan przygotowało nas szczególnie Triduum Paschalne.

 Począwszy od Wielkiego Czwartku– dnia ustanowienia przez Jezusa dwóch sakramentów- Kapłaństwa i Eucharystii, w którym podczas uroczystej Liturgii modliliśmy się za naszych Kapłanów i dziękowaliśmy Bogu za Ich obecność, bo bez Nich przyjmowanie Eucharystii było by niemożliwe, a my nie moglibyśmy karmić się Chlebem Życia.

DSC_0310Idąc dalej przyszedł czas na liturgię Wielkiego Piątku– dnia męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Tutaj zatrzymaliśmy się nad cierpieniem naszego Pana, rozważyliśmy Jego mękę i z nadzieją oczekiwaliśmy już Zmartwychwstania, które było coraz bliżej. W tych dniach mogliśmy adorować Chrystusa w Najświętszym Sakramencie aż do godziny 21.00.

I nadeszła Wielka Sobota- dzień święcenia pokarmów, ale nie tylko. O godz. 20.00 rozpoczęliśmy uroczystą  Wigilię Paschalną. Jest to najważniejsza Msza Święta w ciągu roku.


DSC_0309Jako pierwsza nastąpiła Liturgia Światła- ks. Marek, który przewodniczył tej Eucharystii na zewnątrz Kościoła poświęcił ogień. Został zapalony Paschał, który symbolizuje Zmartwychwstałego Chrystusa.  Zwieńczeniem obrzędu światła była uroczysta pieśń ? Exultet- odśpiewana przez naszego wikariusza.

     Później nastąpiła Liturgia Słowa-  czytania przeplatane psalmami. Przypomniały one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Liturgia Słowa została zakończona homilią, podczas której ks. Marek szczególną uwagę zwrócił na Grób Pański, który był tuż obok nas. W krzyżu jest moje ZMARTWYCHWSTANIE ? wierzysz w to ? Usłyszeliśmy o istocie przejścia ze śmierci do życia wiecznego.  Chrześcijanin ma jeden konkretny cel- NIEBO, właśnie po to otrzymał życie- aby posługując się miłością zbliżać się ku Zmartwychwstaniu. I tegoroczny Grób Pański w naszej Farze- różne krzyże- a każdy z nich to nowy dzień Twojego życia, cierpienie, problemy, choroba, to wszystko niesiesz ze sobą dzień za dniem, ale tylko Chrystus daje Ci siły by przezwyciężać każdy krzyż, który jest Ci dany.  Na koniec usłyszeliśmy : Kiedyś nadejdzie wieczność, kiedyś spojrzysz Bogu w twarz, wtedy wiara się skończy, nadzieja się spełni, a zostanie tylko miłość!

 DSC_0311Później nastąpiła Liturgia Chrzcielna podczas, której Kapłan poświęcił wodę, a wierni odnowili przyrzeczenia Chrztu Świętego. Wigilia Paschalna zakończyła się Eucharystią i procesją rezurekcyjną w której z radością wyszliśmy głosić światu, że CHRYSTUS PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!