‚Weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną zbawiać świat! ” – adoracja przy Krzyżu

W piątkowy wieczór zgromadziliśmy się przy Krzyżu, aby adorować Chrystusa, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał, dziękując Mu tą wielką Miłość.

„Każde spojrzenie na krzyż
Niech niepokojem zagości,
Bo wszystko w życiu to nic
Wobec tak wielkiej miłości.”

Spoglądając na Krzyż w milczeniu oddajemy Jezusowi nas samych. Nasze cierpienia, smutki, trudności, wiedząc, że z Nim jesteśmy w stanie przezwyciężyć wszystko…bo nikt poza Nim nie pokonał śmierci. Nikt inny nie kocha nas tak bardzo i nikt w ciągu 30 minut przebywania z nami nie jest w stanie wlać w nasze serca tak wielkiej Miłości…