Ministranci Pana Boga ? uroczystość włączenia do grona ministrantów

20150308_120410W niedzielę 8 marca przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej uroczystość włączenia do grona ministrantów kandydatów. 20150308_120733Przez wiele miesięcy przygotowywali się do zaszczytnej funkcji ministranta Pana Jezusa. Ministrantami zostali Mateusz Konicki oraz Hubert Krzeszewski.

Uroczystość miała miejsce podczas Mszy św. z udziałem dzieci o godz. 11.30. Po homilii z dziećmi rozpoczął się moment na który kandydaci czekali dłuższy czas.

W pierwszej kolejności kandydaci zostali wywołani po imieniu, by w ten sposób wyrazić względem 20150308_120918Pana Boga gotowość służenia Jemu przy ołtarzu. Następnie odpowiadali na pytania Kościoła dotyczące wierności i radości bycia ministrantem. 20150308_120940Gdy uklęknęli otrzymali błogosławieństwo od Pana Boga. Ks. Marek pobłogosławił strój ministranta, a następnie nałożył komżę oraz kołnierz.

Mateusz wraz z Hubertem od tego momentu stali się ministrantami, którzy czują się bardzo szczęśliwi i wyróżnieni takim powołaniem od Pana Boga. Jako wspólnota parafialna życzymy wytrwałości i radości z służby Panu Jezusowi.