Zdjęcie naszej wspólnoty parafialnej zostało wysłane wraz z listem do Papieża Franciszka

grupowe 1W ostatnim roku wiele wydarzyło się w związku z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Stworzyliśmy doskonałe zaplecze młodzieży i dorosłych, którzy bardzo chętnie włączyli się we wszystkie inicjatywy wypływające dla naszej parafii.

Na miesiąc przed Światowymi Dniami Młodzieży, w niedzielę 19 czerwca nasza parafia tradycyjnie włączyła się do modlitwy za młodych całego świata, także za młodzież Polski , Kcyni i naszej parafii. Przez cały rok staraliśmy się wspierać młodych modlitwą przed Panem, a także wspomagać materialnie, by młodzież mogła wziąć udział w spotkaniu z Papieżem Franciszkiem.

IMG_9570Ta niedziela była jednak niezwykła. Nasz wikariusz, ks. Marek wpadł na pomysł, by zrobić wspólnotowe zdjęcie i wysłać je do Papieża Franciszka do Watykanu wraz z listem wdzięczności i modlitwy. Zdjęcie zostało starannie przygotowane i oprawione na specjalnym tworzywie, zapakowane i wraz z listem w paczce wysłane do Watykanu.

Wyrażamy naszą wdzięczność za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia panu Robertowi Koniec za bezinteresowne zaangażowanie oraz za to, że zawsze jest do dyspozycji przy współpracy z naszą parafią.

Poniżej prezentujemy list do Papieża w języku włoskim i polskim:
W języku włoskim:
Kcynia, il 19 giugno 2016
 
Sua Santit?
Papa Francesco
 
Siccome la nostra comunit? parrocchiale si prepara intensamente per la Giornata Mondiale Giovent? che quest?anno si svolger? a Cracovia, volevamo fare una sorpresa a Vostra Santit? e mandare una foto che presenta la gioia dello stare insieme e del creare la Chiesa nella prospettiva locale.
Veniamo dalla Polonia, dalla diocesi di Bydgoszcz. Apparteniamo alla parrocchia di San Michele Arcangelo di Kcynia. Siamo contentissimi che quasi da un anno possiamo pregare ogni mese per tutti i giovani che vivono nel mondo. Cercando i loro sentieri nella vita e volendo scoprire la loro vocazione, spesso diventano smarriti e disperati. Cos? preghiamo per i giovani di tutto il mondo che fra un mese verranno in Polonia a Cracovia. Sappiamo che il Signore ama molto ogni giovane uomo e ha disegnato un progetto particolare per ciascuno di noi. Preghiamo anche per i giovani che hanno lasciato questo mondo troppo presto, perch? Dio abbia piet? e misericordia di loro.
L?anno scorso abbiamo incorraggiato tanti giovani della nostra parrocchia, anche questi giovani di cuore, a rinunciare al proprio tempo libero e dedicarsi all?amore per Cristo e al servizio nella Chiesa. I giovani hanno partecipato ai numerosi eventi. Hanno preparato una fiera d?Avvento, hanno cantato insieme i canti natalizi, hanno aiutato bambini e adulti poveri, hanno presentato i film che sottolineano il senso e valore della vita e hanno partecipato alla gioia di tutti i giovani della nostra diocesi.
Questa gioia dell?amore che unisce la nostra comunit? parrocchiale vorremmo poter trasmettere anche a Vostra Santit?. Vogliamo che quest?opera della divina carit? sia continuata nella nostra parrocchia per la gloria della Chiesa di Cristo. Santo Padre, la preghiamo di benedirci e di sostenerci con la Sua preghiera per tutti i giovani del mondo e per la nostra parrocchia di San Michele Arcangelo di Kcynia.
 
Padre Santo, ti vogliamo bene.
Con una preghiera
Bambini, Giovani, Sposi, Famiglie, Senior, Volontari
della GMG e Sacerdoti
della parrocchia di San Michele Arcangelo di Kcynia
Oraz w  języku polskim:
Kcynia, 19 czerwca 2016 r.
 
Jego Świątobliwość
Papież Franciszek
 
 
 
Od dłuższego czasu nasza wspólnota parafialna przygotowuje się do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie. Pomyśleliśmy, by zrobić Ojcu Świętemu niespodziankę i przesłać wspólne zdjęcie, które pokazuje jak wielką radością jest współtworzenie Kościoła w perspektywie lokalnej.
Pochodzimy z Polski, z diecezji bydgoskiej, z miejscowości Kcynia, parafii pw. Św. Michała Archanioła. Od niemal roku cieszymy się, że każdego miesiąca otaczamy modlitwą młodych ludzi, którzy żyją gdzieś w świecie, często szukają swojej drogi, powołania w życiu, a także są pogubieni i zrezygnowani. Otaczamy modlitwą młodych, którzy z całego świata przybędą do Polski, do Krakowa. Wiemy, że Pan ma wiele miłości dla każdego młodego, a także pomysł na jego życie. Polecamy Panu także młodych, którzy przedwcześnie opuścili ten świat, by Pan okazał im swoją łaskę miłosierdzia.
W minionym roku w naszej parafii udało się zaprosić do Kościoła młodych oraz młodych duchem, którzy zrezygnowali ze swojego czasu wolnego na rzecz miłości do Pana i dla posługi wspólnocie parafii. Młodzi uczestniczyli w szeregu wydarzeń: jarmarku adwentowym, wspólnym kolędowaniu, wielokrotnie włączali się w pomoc na rzecz dzieci i dorosłych, uczestniczyli w emisji filmów, które wartościowały ich życie, uczestniczyli także w radości czasu z młodymi całej diecezji.
To wielka radość, że możemy podzielić się cząstką miłości naszej wspólnoty parafialnej. Chcemy, by to dzieło Bożej miłości było kontynuowane w naszej parafii dla chwały Kościoła Chrystusowego. Prosimy Ojca Świętego o błogosławieństwo dla naszej wspólnoty parafialnej oraz modlitwę za wszystkich młodych świata i za naszą parafię pw. Św. Michała Archanioła w Kcyni.
 
Kochamy Cię Ojcze Święty
Z modlitwą:
Dzieci, Młodzież, Małżeństwa, Rodziny, Seniorzy oraz Wolontariusze Światowych Dni Młodzieży
wraz ze swoimi Duszpasterzami
z parafii św. Michała Archanioła w Kcyni