Żywy Różaniec

Żywy Różaniec Matek jest żywą cząstką Kościoła powszechnego, a nade wszystko Kościoła lokalnego. Nieustanna modlitwa różańcowa za wstawiennictwem Matki Bożej staje się siłą do funkcjonowania parafii.

W parafii św. Michała Archanioła funkcjonują III Róże Żywego Różańca Matek.

Od 1970 r. ? 2013 r. zelatorką I Róży była pani Bronisława Kubalewska, która ze względu za stan zdrowia, a także opadające siły przekazała prowadzenie tej Róży pani Krystynie Kaczmarek. Pierwsza Róża Matek na dzień dzisiejszy liczy 13 osób.

W roku 1988 powstała II Róża Matek w której od samego początku zelatorką jest pani Maria Dubiel. Druga Róża Matek liczy 15 osób.

III Róża Matek liczy na dzień dzisiejszy 10 osób. Odpowiedzialną zelatorką jest pani Hanna Semrau.

W 2022 roku owocem wielkopostnych rekolekcji, które prowadził ks. Andrzej Marmurowicz stały się trzy Róże: św. siostry Faustyny Kowalskiej – zelatorka: p. Danuta Nalewajska; św. Michała Archanioła – zelatorka: p. Magdalena Domżalska i bł. Pauliny Jaricot – zelatorka: p. Maria Dubiel. Czwarta Róża  – męska na etapie tworzenia: zelator – ks. proboszcz Zbigniew…

Zadaniem każdego katolika jest modlitwa za wstawiennictwem Matki Bożej. Różaniec święty to modlitwa kontemplacyjna. Choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym, jak napisał Jan Paweł II w Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae. Przypomina i poddaje naszemu rozważaniu najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa i Jego Matki. Wydarzenia te zostały nazwane tajemnicami i podzielone na cztery części:

 

Część pierwsza: tajemnice radosne (pon. i sob.)

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
 3. Narodzenie Jezusa
 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni
 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni

 

Część druga: tajemnice światła (czw.)

 1.     Chrzest Jezusa w Jordanie
 2.     Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
 3.     Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
 4.     Przemienienie Pańskie na górze Tabor
 5.     Ustanowienie Eucharystii

 

Część trzecia: tajemnice bolesne (wt. i pt. )

 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
 2. Biczowanie Jezusa
 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa
 4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię
 5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

 

Część czwarta: tajemnice chwalebne (śr. i niedz.)

 1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
 2. Wniebowstąpienie Chrystusa
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi